„Když jsem na internetu viděla ta nebohá, posekaná zvířátka, tak jsem se rozhodla něco dělat,“ říká Renata, která záchranné akce bude opakovat a doufá, že i navzdory tomu, že se vesměs budou konat v pracovní dny, bude lidí přibývat. „Až se bude dneska sekat tato louka, nahoře se ten cíp nechá netknutý, aby měla zvěř kam odběhnout. Pozemek jsme včera s několika myslivci připravili, umístili na něj plašiče. Horší je, že jsem se teď dozvěděla, že se dnes má sekat také louka u Mostek, kde bývá spousta zvěře, a nevím, jestli to tam zvládneme také nějak projít.“

Krvavou daň si vybralo sečení jetele poblíž Jindřichova Hradce. „Mrzí mě to. Z traktoru přes žací lišty do metrového porostu prostě nevidím,“ říká farmář Josef Elmer.
Senoseče ohrožují srnčata

Renata vycházela z webových stránek www.stopsecenisrncat.cz, kde zájemci najdou všechny potřebné informace. Renatina skupina nakonec zvládla, i když jenom zčásti, projít i trávu u Mostek, přesto má dobrý pocit. „Bylo tam množství zálehů, je tam spousta srnek a zajíců. Snad jsme některé zachránili,“ líčila Renata Rohlová. „Podařilo se nám najít krásné, možná dvoudenní srnčátko, které kolega v rukavicích zabalil do trávy, aby ho srna nezavrhla, a donesl do bezpečí. To srnče bylo opravdu drobeček.“ Renata Rohlová má v úmyslu zřídit organizaci v Kaplici, kam by mohli zemědělci nahlašovat sečení a kde by se mohli přihlašovat dobrovolníci, aby pomohli myslivcům, již obrovské travní plochy nezvládají procházet.

Mezi zemědělce, kteří senoseče nahlašují, patří Pavel Svoboda z Kaplice. „Tuto skupinu jsem oslovil poprvé,“ řekl. „Myslivci se snaží, ale také se ne vždy sejdou, a hlavně těch ploch je tu moc. Tímto problémem by se měl systematicky zabývat stát a třeba poskytnout zemědělcům drony s termovizí.“

Před výjezdem na pole.
Sirény u sousedů zachrání srnčata?

A právě něco podobného nyní zkouší Jihočeský kraj. Pořídil termovizní vyhledávač srnčat a nabízí ho k vyzkoušení zdarma myslivcům a zemědělcům z jižních Čech. Přístroj je určen pro pozemky o rozloze do tří hektarů. Jeho účinnost se dá srovnat s drony s termovizí, ale není třeba skládat pilotní zkoušky.

Myslivci a zemědělci je tak mohou otestovat.

„Termovizní vyhledávač jsme pořídili kvůli myslivcům a zemědělcům, kteří mají obavy ze zkoušek, nutných při použití dronů. Náš zaměstnanec jim ochotně ukáže, jak s tímto přístrojem zacházet, aby se mohli přesvědčit, že to je docela snadné,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro zemědělství Pavel Hroch.

Zařízení si vyzkoušel už Michal Pavelec z honitby Herbertov. „Každé zachráněné srnče nás přesvědčuje o tom, že použití termovizního vyhledávače má smysl," uvedl a připomněl zároveň, že přístroj je vhodný zejména na menších pozemcích.

Vyhledávač je nutné používat ještě před východem slunce, kdy je venkovní teplota nižší než teplota zvěře. Obdobné preventivní akce během senosečí se již uskutečnily například v honitbách Mirkovice nebo Herbertov na Českokrumlovsku.

Více informací všem zájemcům o vyzkoušení vyhledávače poskytne Veronika Królová, e-mail: krolovav@kraj-jihocesky.cz z krajského odboru životního prostředí