A z regionu putovaly do postižených oblastí i peněžité dary, jak již Deník informoval. Poslali ji například zaměstnanci a studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích ve výši 52 760 korun. Částku podle ředitele školy Karla Štixe poslali na transparentní účet Jihomoravského kraje.

Další dar z Českobudějovicka schválilo zastupitelstvo obce Včelná. Finanční dar postiženým obcím na Moravě činí půl milionu korun. Českobudějovické zastupitelstvo schválilo milion korun, o jehož rozdělení bude rozhodovat Hodonín, město s rozšířenou působností, pod nějž spadají poničené obce. Primátor Jiří Svoboda připomněl, že s přírodním živlem v podobě velké vody se kdysi potýkaly i Budějovice.

Jak vypadají poškozené obce z leteckých snímků se můžete sami podívat.

Jihomoravský kraj si totiž místa zasažená přírodním živlem nechal zmapovat letadlem. S pořízenými snímky pracují lidé z krizového štábu, ale i na dalších odborech krajského úřadu i mimo něj. „Data byla pořízena 29. 6. pro potřeby krizového řízení a následného zjišťování škod po tornádu. Tyto letecké snímky, ale i další data využíváme ve webové aplikaci, se kterou pracují nejen lidé z krizového štábu, ale i na dalších odborech JMK nebo mimo úřad,“ uvedla krajská tisková mluvčí Alena Knotková.

Snímky území zasaženého ničivým tornádem pořídila brněnská společnost TopGis, která se na letecké snímkování Česka specializuje. „Fotografie šestadvacet kilometrů dlouhého a až sedm set metrů širokého pásu jsou velmi detailní. Vedle samotné zástavby je z nich jasně patrné, jak přírodní živel poničil lesy, sady i vinice,“ doplnila Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti. Firma má přitom k dispozici i snímky z roku 2018. Srovnání vybraných míst tak ukazuje obrovský rozsah škod, které tornádo způsobilo.