Obyvatelé Českých Budějovic by rozhodně přísnější pravidla pro chování na veřejných prostranstvích uvítali. „Lidé popíjející alkohol pak dělají ve městě nepořádek, zanechávají po sobě odpadky, prázdné lahve. Tak si myslím a jsem určitě proto, aby se to více  kontrolovalo," říká například Vratislav Losos z Českých Budějovic.

Kromě popíjení alkoholu vadí mnoha lidem také žebrání. I celkem nezávazný dotaz a žádost o pár drobných mohou být hodně nepříjemné. Některá ustanovení budou lokálně omezena například na centrum Českých Budějovic a sídliště.

Nová vyhláška by podle primátora Juraje Thomy měla upravit i používání zábavní pyrotechniky. „Na území města bude zakázána s výjimkou 5. a 6. prosince a 31. prosince a 1. ledna," říká Juraj Thoma a dodává, že použití v jiné dny bude možné jen se souhlasem rady města.

„Město trápí řada problémů, které dosud žádná vyhláška neřešila, a proto novou vyhlášku nutně potřebujeme," míní náměstek primátora Miroslav Joch.

Vyhláška posílí pravomoci strážníků

Na první pohled není zpřísnění pravidel pro chování na veřejnosti nic těžkého, ne vždy se to ale daří. Například spory o drobné hudební produkce dospěly 
v Praze nebo v Brně až
 k soudům. Města chtěla potlačit pouliční hraní, ale úplně neuspěla.

„Brno to ve vyhlášce mělo a muselo produkce povolit," říká v této souvislosti českobudějovická zastupitelka Petra Šebestíková. Jde ale o vyložené hraní s čepicí položenou na chodníku a spor o to, jestli se jedná o žebrání nebo ne. „Pokud někdo sedí na lavičce, hraje na kytaru a před sebou má na chodníku klobouk, žebrání se nedopouští," vysvětluje názor budějovické radnice primátor Juraj Thoma.

Dodává, že předpokládá, že to strážníci dokáží správně posoudit. Větší hudební produkce ale má chystaná vyhláška přísněji regulovat. A to i v případě, že se konají na soukromých pozemcích, pokud jsou veřejně přístupné. Celkové zpřísnění pravidel pro dění na veřejných prostranstvích ve městě je hlavním smyslem připravované vyhlášky, která by nahradila starší ustanovení 
z roku 2006.

Má dát i větší pravomoci městským strážníkům, včetně šance, vykázat provinilce z místa. „Jsem rád, že se po dvou letech a několika urgencích v koalici téma ochrany veřejného pořádku vrací k jednacímu stolu," říká k dokumentu náměstek primátora Miroslav Joch.

Také v Týně nad Vltavou nyní řeší podobné problémy. Shodou okolností v pondělí se bude zabývat rada města situací na sídlišti Hlinky. Nedávno se zde uskutečnila anketa, která měla napovědět, zda by se měla regulovat provozní doba restauračních zařízení na Hlinkách. „Máme tam sedm hospod uprostřed sídliště," uvedl k tomu starosta Milan Šnorek a dodal, že na věc ale není jednotný názor ani u obyvatel, ani v radě města. V Týně už ale například platí pro některé lokality vyhláška o omezení hudebních produkcí nebo je upravena konzumace alkoholu na veřejnosti.

V Českých Budějovicích nyní čeká návrh vyhlášky o veřejném pořádku ještě na vyjádření městské policie a jednotlivých odborů magistrátu. Potom se vrátí znovu do rady města a pak by ji mělo schválit zastupitelstvo. Podle primátora Juraje Thomy by měla být vyhláška tentokrát schválena, protože v radě města byli všichni pro a jen jeden člen rady se zdržel. Proto Juraj Thoma očekává, že vyhláška projde i zastupitelstvem, platit by mohla už o prázdninách.