Od prvního února totiž nemusejí pacienti v sedmi krajských nemocnicích, šesti nemocničních lékárnách a dalších zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem, platit regulační poplatky. Pokud zde podepíší darovací smlouvu, zaplatí za ně kraj.

Největší suma peněz, více než 2,8 milionu korun, půjde na úhrady za pacienty, kteří měli platit 60 Kč za každý den pobytu v nemocnici.

Nejvíce ovšem dar kraje zatím využívají lidé v nemocničních lékárnách. Na těchto darech kraj za pacienty uhradí 1,14 milionu korun.

„Z výsledků za únor vyplývá, že největší zájem o dar mají pacienti v lékárnách. Tam sedmdesát až osmdesát procent pacientů podepíše darovací smlouvu a nehradí třicetikorunový poplatek,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Stráská.

„Na ambulancích poplatky hradí zhruba polovina pacientů a druhá polovina přijímá dar od kraje. Podle informací z nemocnic během února postupně rostl zájem pacientů o šedesátikorunový dar za každý den hospitalizace,“ dodala k únorovému vyúčtování Stráská.

Lékárny prodělávají

Nelibě nesou únorovou novinku kraje ale soukromé lékárny. Zejména v menších městech kvůli odlivu zákazníků do krajských lékáren prodělávají.

„Zaznamenali jsme pokles asi patnáct až dvacet procent, ale čekali jsme to horší. Někteří lidé se zeptají, na kolik by je léky u nás vyšly a porovnávají si to s krajskou lékárnou. Mnozí, když mají hodně léků na receptu, si pak jedou do Budějovic do špitálu,“ řekla lékárenská laborantka z lékárny v Hluboké nad Vltavou Václava Kostková.

Nižší tržby v únoru napočítaly nejen soukromé lékárny, které třicetikorunové poplatky za každou položku na receptu vybírají, ale i ty lékárny, které regulační poplatky za pacienty hradí z vlastních nákladů.

„Pro nás to je jediné východisko, abychom nepřišli o zákazníky, ale situace je to dlouhodobě neudržitelná,“ poznamenala k hrazení poplatků za pacienty vedoucí lékárny Před Špitálem, která leží v blízkosti českobudějovické nemocnice.

„Za únor máme velký pokles hrubého zisku i přesto, že chodí více zákazníků. Momentálně jsme rádi, když pokryjeme náklady,“ dodala.

Téměř patnáct milionů korun na poplatky vydala společnost Česká lékárna, která provozuje celorepublikovou síť lékáren Dr. Max. Proto v těchto dnech podává podnět na Evropskou komisi k prošetření, zda je postup krajů, který zvýhodňuje jen pacienty v krajských zařízeních, v souladu s evropským právem. Kraje žádost sítě Dr. Max o rozšíření zvýhodnění i do jiných zařízení zamítly.

Jihočeský kraj má v rozpočtu na letošní rok na hrazení poplatků za pacienty připraveno sto milionů korun. Při současném zájmu pacientů o přijetí daru by regulační poplatky vyšly krajskou kasu na asi 55 milionů korun.

ÚHRADY ZA PACIENTY:

Jihočeský kraj za únor na poplatcích za pacienty zaplatí celkem 4,9 milionů korun, z toho:

za hospitalizace – 2,8 mil.Kč,

za ošetření – pohotovost – 390 000 Kč,

za ambulantní ošetření – 480 000 Kč,

za lékárny – 1,14 mil.Kč.