ZDAŘILÝ ÚTĚK

U letitého stromu, který si prý pamatuje událost z roku 1420, se v neděli sešli sousedé z Opalic i jejich přátelé z okolí. „Máme výročí 600 let od pogromů husitských vojsk na zlatokorunské mnichy. A podle legendy se při útěku tady na tom dubu ukryli. Někdo říká, že to vzali nějakou tajnou chodbou z kláštera, jiní říkají, že utíkali normálně. A že buď v kmenu nebo v koruně opalického dubu se ukryli,“ vysvětlil jeden z místních organizátorů slavnosti Jiří Honiss.

V neděli se také vrátil na dub obnovený obraz, o jehož novou podobu se postaral Jaroslav Hlásek a jemuž požehnal kamennoújezdský farář Dominik Ettler. Obraz připomíná záchranu zlatokorunských mnichů na přímluvu Panny Marie Kájovské před husitskými pronásledovateli.

LETITÝ VELIKÁN

V pamětní knize obce se uvádí, že „Dub tento zde rostl dle odhadu od roku 800 po Kristu. Jest to dub letní, (latinský název quercus pedunculata), jenž dosáhl obrovských rozměrů. Kmen vytletého dubu je vysoký 5,70 metru a v prsní výšce je jeho obvod 6,65 metru. Je to takřka jenom blána s kůrou a na některých místech tvrdá tak, jako by byla zkamenělá. Na straně východní je umístěn obraz, který zakrývá velký otvor ve stromě. Na něm je zobrazena v oblacích Panna Marie Kájovská, pod ní klečí dva mniši řádu cisterciáckého, v pozadí pak krajinka s kostelem Kájovským. Na zadní jeho straně jsou uvedeny letopočty, kdy byl obraz obnovován, poprvé roku 1667, dále pak v letech 1730, 1768 a 1820.“

LEGENDA V PÍSNI

Nedělní slavnost pak pokračovala na nedaleké louce. Nejprve zazněl husitský chorál zahraný na saxofon a následovala poučná píseň, která dopodrobna vykreslovala událost, která dopadla pro dva pronásledované mnichy v opalickém dubu šťastně. „Na nácvik jsme měli měsíc, ale stejně jsme se všechna slova neměli šanci naučit,“ řekl s úsměvem autor poučné písně o opalické legendě Jiří Honiss.