Diecézní charita tak už má všechny své českobudějovické služby pod jednou střechou, neboť v objektu funguje Poradna pro cizince a migranty a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. „Je velká výhoda mít všechny tyto služby blízko sebe. Když v intervenčním centru budeme mít klientku, která bude potřebovat poradit například s dluhovou problematikou, můžeme ji hned odkázat do Poradny Eva v přízemí,“ vysvětluje manažerka sociálních služeb Markéta Skálová.

Poradna Eva je otevřena dívkám a ženám nad 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci. Čeká je tam otevřené přijetí, rada a pomoc. Poradna bezplatně poskytuje sociálně právní poradenství, dluhové poradenství včetně oddlužení, doprovod na úřady, asistenci při vyjednávání, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání a další potřebné.

V Kanovnické ulici je Poradna Eva otevřena každý den, v Poradenském centru Máj v ulici A. Barcala 1791/40 jako dosud jen v pondělí odpoledne.