Biskupa Pavla Posáda pozval totiž na krajský úřad spolu s několika dalšími představiteli katolické církve, aby jim poděkoval za duchovní službu, kterou v kraji vykonávají.


Překvapilo vás nedávné pozvání k hejtmanu Janu Zahradníkovi?
Setkání, které se uskutečnilo 20. června , se konalo u příležitosti 210. výročí narození biskupa Valeriána Jirsíka. Jan Valerián Jirsík byl jeden z velikých biskupů v dějinách českobudějovického biskupství. Je v tomto kraji velmi známý, protože stojí za spoustou vynikajících počinů. V Českých Budějovicích například založil gymnázium, které dneska už zase nese jeho jméno.

Při příležitosti výročí kraj pozval kanovníky, členy kapituly, aby jejich prostřednictvím ocenil působení kněží římskokatolické církve v jižních Čechách. Poděkování beru jako veliké gesto hejtmana Zahradníka. Ocenil kněze za veškerou činnost, kterou vykonali v posledních letech. Mnozí kanovníci jsou už v pokročilém věku, takže přijetím hejtman ocenil jejich práci do časové hloubky – nejenom za poslední léta, ale za celá desetiletí. Je vynikající počin, že jim za dlouhotrvající práci poděkoval. Tohoto ocenění si moc vážíme. Je to další podnět ke spolupráci s místní správou. Vždycky je dobré, když jsou dobré vztahy mezi církví a samosprávou. Je to velmi prospěšné pro nás pro všechny. Kde existuje nějaká dobrá spolupráce mezi lidmi, tak to vždycky signalizuje, že se budou dít dobré věci.


Hejtman Jan Zahradník vám poblahopřál k pětapadesátým narozeninám, jak jste se je chystal slavit?
Myslím si, a mnozí to také tak říkají, že pětapadesátka je takové polokulaté výročí. Nejde o žádné kulaté výročí, jako když se slaví padesátiny nebo šedesátiny. Z toho tedy vyplynulo, že jsem nějaké zvláštní oslavy nechystal. Mí přátelé nebo spíš mí bývalí farníci a diecezáni z Litoměřic se mě rozhodli tento den navštívit. Přichystal jsem tedy mši svatou pro autobus poutníků z Litoměřic, kde jsme donedávna působil jako biskup. Přijet za mnou se rozhodli také lidé z jižní Moravy, konkrétně z Ratíškovic, které byly v roce 1980 mým prvním farářským místem. S těmito přáteli, bývalými farníky a diecezány, jsem chtěl slavit eucharistii. Při setkání jsme se pak radovali z toho, že jsme společně mohli vykonat kus dobré práce pro Boží království a pro pokoj a dobro mnoha lidí.


Žádný dárek vám ale nedali poslanci, kteří stále odkládají zákon o vyrovnání se s církvemi, jenž se týká navrácení ukradeného majetku.

K tomu nemohu říct mnoho slov. Snad jenom tolik, že je to veliká škoda. Už proto, že k domluvě byla ustanovena komise vládní a komise církevní, kterou netvořila jenom katolickou církev, ale všechny církve v České republice. To, že se všechny církve dohodly, je skutečně mimořádná událost. Myslím si, že je to vzácnější než dohoda mezi církví a státem. Je opravdu mimořádné, že se dohodly všechny církve nekatolické, dokonce židé. Je to velká skupina lidí, která se nakonec s vládou dohodla.

Je ale obrovská škoda, že dohoda neprošla parlamentem. Je to zmařená šance. Bohužel problematika navrácení ukradeného církevního majetku trvá dlouho, už od roku 1990. Není dobré, že dosud nedošlo k narovnání zjevných křivd, které církev utrpěla.

Zdůrazňuji, že k dohodě s vládou došlo, protože církve, zvláště katolická, které se to v prvé řadě týká, byly velmi benevolentní a vstřícné. Požadavky, které církev vůči státu měla, jsou vzhledem k obrovským křivdám, které se jí za celá desetiletí staly, byly relativně velmi nízké a mírné. Proto došlo k dohodě. O to méně je pochopitelnější, že se najdou lidé, kteří to nepoznávají a výhodnou nabídku ze strany církve neakceptují.


Nedostatek financí vás také vede k prodeji církevních objektů, které nepotřebujete. Jsou mnoho let prázdné a chátrají. Na internetových stránkách českobuějovického biskupství máte údaje o dvou desítkách far, které jsou na prodej.
V českobudějovické diecézi jsem zatím teprve krátce a do této problematiky jsem ještě úplně nenahlédl.

Samozřejmě, že v žádném případě se nemůžeme zbavovat majetku, který budeme potřebovat k duchovní službě a k pastoraci. Pokud se fary mají prodat, je potřeba to vždy dobře zvážit. Fara byla vždycky v každé obci velmi významnou lokalitou, často jde o dům s číslem jedna. I když některé fary jsou v současné době mnohdy ve špatném až skoro dezolátním stavu, mají stále obrovský význam svou památkovou hodnotou. Pro církev není prodej některých prázdných far snadným krokem, ale je to určitá nutnost. Nejsme totiž schopni dát některé budovy do pořádku, takže je nabízíme k dispozici lidem, kteří o ně mají zájem.

Pavel Posád

- Narodil se 28. 6. 1953 v Budkově, okr. Třebíč. Pochází ze sedmi sourozenců. Rodiče pracovali v zemědělství.

- Po ukončení ZŠ v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

- 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi. Tři roky sloužil jako kaplan, od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích na Hodonínsku. Po pádu komunismu se stal farářem u sv. Tomáše v Brně.

- Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. 12. 2003.

- Papež Benedikt XVI. ho jmenoval 26. ledna 2008 světícím biskupem českobudějovické diecéze. Do Českých Budějovic nastoupil 8. března 2008.