Smyslem toho úsilí je zastavit se a zaměřit se na toho, který nám dává životní směr. Tím je samotný Bůh, který lidstvo vykoupil smrtí svého Syna Ježíše Krista na kříži. O Velikonocích slavíme jeho zmrtvýchvstání. Mnoho lidí se na Boha zlobí nebo Jeho existenci odmítá, protože dopouští zlo, například pandemii s dalekosáhlými následky pro náš osobní život i pro naši ekonomiku. Vychází z toho, že Bůh je původcem zla.

Snažím se lidem vysvětlit, že On není původcem zla, ale zlo, které již v tomto světě je, pouze dopouští a se světem trpí. On samozřejmě má moc zlo ukončit, ale to by musel zabít všechny lidi, kteří svým chováním nesou na tomto zlu spoluodpovědnost. Znamenalo by to například, že by musel zabít nás, protože svým chováním ničíme tento svět a další generace díky našemu chování budou prožívat zlo. V tom spočívá Jeho všemohoucnost, že to neudělá, ale trpí s námi a těm, kteří Mu otevřou svá srdce, zlo v jejich osobním životě promění v dobro. Je to samozřejmě otázkou víry, ale na druhou stranu je tu řada znamení, která toto šířící se dobro paralelně k šířící se pandemii potvrzují.

Letos koledníci s pomlázkami do ulic kvůli opatřením proti šíření koronaviru nevyrazí. Ilustrační foto.
Vesnice bude mrtvá. Koledovat se kluci a chlapi nevydají

Realita dnešních dní, které jsou prostoupeny skutečností ohrožující pandemie, se na první pohled může zdát, že přináší jen samá negativa, ale pravdou je, že právě v této situaci vyplývá napovrch sounáležitost, obětavost a solidarita celé naší české společnosti. V této době, kdy by se dalo mluvit o tom, že se nacházíme v černočerné tmě, však září obrovské množství světel. Čím více se lidé přestanou soustředit na Zlo a otevřou se Dobru, a teď bez ohledu na to, zda v tom poznávají Boha či nikoli, tím více září naděje v tomto světě. My tomu říkáme, že se přiblížilo Boží království. Je nádherné vidět, jak se mnozí lidé vzdávají svého pohodlí a sobectví pro dobro svých bližních i těch, které vůbec neznají. Zde jen několik příkladů: zdravotníci se denně nasazují pro zdraví nemocných pacientů; lékárníci obětavě slouží potřebným; řidiči kurýrních služeb a pošťáci dělají přes časy a řidiči kamionů stráví mnoho dní na samotě svého kamionu na cestách, aby nám dopravili potřebné zboží; lidé velmi ochotně šijí roušky anebo nakupují seniorům; jiní zase telefonují těm, kteří jsou uzavřeni na svých pokojích v domově důchodců; bezpečnostní složky jsou k dispozici, aby nás chránily; křesťané se navíc modlí; kněží denně stojí před Boží tváří a přimlouvají se za lid a slouží lidem. Nám všem patří velký dík.

Výlov rybníka, Ilustrační foto.
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti

Celá společnost jakoby se probudila, dochází k proměně hodnot. A to právě takových, že přestáváme hledět jen na vlastní já a začínáme vidět zejména ty druhé. V těchto chvílích jsem obzvlášť vděčný za to, že jsem z tohoto národa vyšel a mohu mezi tak skvělými lidmi žít.

V tom všem se také velmi připodobňujeme právě Pánu Ježíši, který se obětoval a dal svůj život za nás. Mám za to, že tato doba je dobou postní pro celou společnost bez ohledu na vyznání a duchovní hodnoty. Je to doba, která také přinese své plody v podobě vzkříšení a nového života pro všechny. Právě to slavíme o Velikonocích. Jednou pandemie skončí. Kéž to, co v nás vyvolala za dobro, zůstane v nás zakotveno na vždy, abychom se nevraceli k starému životu, ale povstali k novému životu. K tomu nám žehnám + ! Otec Tomas