Kaple na hřbitově sv. Otýlie
v Českých Budějovicích
Čtvrtek 19. dubna 2018
10.00 h Jiřina Doležalová, České Budějovice

Obřadní síň krematoria na hřbitově
sv. Otýlie v Českých Budějovicích
Čtvrtek 19. dubna 2018
9.30 h Jana Šlaisová, 78 let, Borek
12.00 h Libuše Čejková, nedožitých 92 let, České Budějovice

Pátek 20. dubna 2018
9.30 h Miloš Zunt, nedožitých 59 let, Kloub
12.00 h Věra Jelínková, 67 let, České Budějovice
13.00 h Václav Novák, 54 let, České Budějovice