Pátek 29. června

10.30 h Ondřej Šrol, 26 let, Lhota

Pondělí 2. července

10.30 h Josef Puffer, 72 let, České Budějovice