Obřadní síň krematoria na hřbitově
sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Pondělí 19. listopadu 2018
9.30 h Mgr. Blanka Procházková, 66 let, České Budějovice
10.30 h Václav Mojžíš, 91 let, Včelná

Úterý 20. listopadu 2018
10.30 h Jiří Opekar, 83 let, Kosov
12.00 h Rostislav Vilím, 86 let, Rudolfov
13.00 h Marie Soukupová, 87 let, České Budějovice