V obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie

v úterý 16. srpna 2022

10.30 hod. Vratislav Šnajdr, 83 let, Č. Budějovice

ve středu 17. srpna 2022

10.30 hod. Jan Linhart, 77 let, Č. Budějovice