Na poslední Zelenou středu v tomto roce, která nese název "Tma jako ohrožený druh" a proběhne 21. listopadu, zve ekologická organizace Calla. O světelném smogu, hvězdné obloze a správném svícení přijede do Českých Budějovic povídat a diskutovat Pavel Suchan z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR (více informací na http://www.asu.cas.cz/cz/kontakty/tiskovy-tajemnik). "Se zájemci se potkáme v českobudějovickém klubu Horká vana v 18 hodin," zve na akci Jiří Řehounek z Cally.

"Cyklus besed Zelené středy si v prosinci vybere vánoční přestávku, o další besedě budeme veřejnost v lednu opět informovat.

Přejeme všem pěkný podzim," doplnil Jiří Řehounek.

Podle Pavla Suchana, který se problematice světelného smogu věnuje, je přirozená tma pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo a pro některé dokonce ještě důležitější. "Přirozené střídání světla a tmy není přežitou rytmizací našeho života, ale metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci, tzv. světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Díky vědeckým poznatkům se dozvídáme stále více o konkrétních příčinách jeho nežádoucích dopadů na kvalitu života mnoha organismů včetně člověka," říká Pavel Suchan.

Optikou těchto znalostí se tato cena za světelný bonus ve formě nepřirozeného (umělého) světla začíná podle astronoma jevit jako nepřiměřená. "Světelné znečištění představuje riziko zdravotní, bezpečnostní i ekologické a v neposlední řadě se lidé připravují nejen o pohled na hvězdné nebe, ale i značné finanční prostředky," míní Pavel Suchan.

"Mezi nejzávažnější zdravotní dopady umělého osvětlení patří narušení tvorby melatoninu. Pokud je organismus vystaven světlu i ve večerních hodinách, začátek sekrece melatoninu je odsunut. Tím je výrazně zkrácena doba jeho produkce a tedy i množství, které se dostane do krevního oběhu do ranních hodin, kdy je jeho sekrece přirozeně utlumena. Melatonin je velmi účinným antioxidantem a podporuje funkci imunitního systému," zdůrazňuje Pavel Suchan. Nedostatek melatoninu se podle astronoma odráží ve snížení regeneračních schopností lidského organismu a ve zvýšení rizika vzniku rakoviny a dalších civilizačních chorob. "Stejně tak je světelným smogem postižena příroda, neboť dochází k narušování přirozeného biorytmu zvířat, změnám jejich teritoriálního, reprodukčního a dalšího chování, včetně narušení orientace v noční krajině," dodává k problému Pavel Suchan.