Všechny volby do vedení města byly jednoznačné. Starostu Vladimíra Hokra podpořilo 14 z 15 zastupitelů, přičemž hlasování se zdržel právě on sám.

První místostarostka Ladislava Bártová (Občané pro zdravé město) získala 13 hlasů. Zdržela se ona a František Štangl z ODS. Post druhého místostarosty bude zastávat Josef Vochoska z ČSSD, který měl zcela stejnou podporu jako starosta Hokr.

Do rady města byli dále zvoleni Miroslav Šlenc z KSČM a Michal Jarolímek (Občané pro zdravé město).

Předsedou finančního výboru se stal František Štangl. Kontrolní výbor povede Ivan Dorotovič.

Zvolená zastupitelka Jarmila Kubaláková se ze zdravotních a osobních důvodů vzdala mandátu a ustavujícího zasedání se tak hned zúčastnil náhradník Lukáš Winzberger.

Schůzi přihlíželo asi dvacet obyvatel. Všichni zastupitelé se shodli, že chtějí jednat bez ohledu na politickou příslušnost věcně ve prospěch města a osad. "Máme v plánu dokončit tři velké akce - rekultivaci skládky, obnovu rybníků a rekonstrukci objektu bývalých jeslí. Aktuálně se budeme věnovat výstavbě komunikací a ZTV Jižní město. Už jsme v to ani nedoufali, ale byla nám přislíbena dotace na stavbu silnice, která spojí nádraží se sídlištěm. Zároveň bude sloužit i pro nové parcely. Spolu s ní ale musíme vybudovat sítě, což bude znamenat velký zásah do rozpočtu," uvedl Vladimír Hokr.