Jak uvedla starostka Jitka Šebelková (ODS) mají např. rozpracovaný realizační projekt na stavbu haly na piliny a štěpku v místě sběrného dvora za 8 mil. Kč, projektuje se prodloužení chodníku u viaduktu za 2 mil. Kč, dojde na půlmilionové řešení křižovatek na náměstí u kina. Náměstí čeká rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků, která počítá s 1,5 mil. Kč, za 350 000 Kč budou upraveny hlavní pěšiny hřbitova. Opravy veřejného osvětlení za 400 000 Kč se dočkají obyvatelé Březí.