Revitalizaci parku v Dukelské ulici chystá českobudějovická radnice. Část stromů a keřů, které dnes v parku rostou, však čeká kácení.

Hlavní změnou v parku nemá být kácení. Připravuje se otevření lokality k Malši v tom smyslu, že bude odstraněno zábradlí a k vodě povede široké schodiště. Plánuje se také lepší oddělení pěších a cyklistů, nové dětské hřiště a bohatší sadové úpravy, které jsou důležité pro pestřejší ekosystém.

O rozsahu kácení však existují pochyby. Podle opozičního zastupitele Svatomíra Mlčocha by se mělo zvážit, jestli rozsah kácení nezmenšit. V současnosti je v místě 79 různě starých stromů. K zemi jich má jít 18 a odstraněny mají být i dvě třetiny keřů. Plánuje se sice náhradní výsadba, ale odstranění stromů z pobřežní linie by mohlo ohrozit jižní část parku.

„Jedná se o pobřežní stromy, těsně nad řekou,“ říká Svatomír Mlčoch a dodává, že je to zhruba devět, deset dřevin. Jestliže by byly skáceny, otevře se podle odborného posudku park západnímu větru a ztratí svou celistvost. Ta mu pomáhá odolat živlu. Svatomír Mlčoch přitom zdůrazňuje, že nejde o kritiku celého plánovaného kácení, ale právě jen o stromy v pobřežní linii. Problém proto nadnesl v zastupitelstvu a bude se snažit ovlivnit rozsah úprav.

Podle architekta Mirka Vodáka, který administroval architektonickou soutěž na novou podobu parku, je nyní projekt revitalizace odevzdaný na stavební úřad a mělo by začít stavební řízení. „Kácení je nutné vnímat v kontextu celého krajinářského řešení, na kterém spolupracují architekti, krajináři a dendrologové, kteří za sebou mají řadu podobných realizací,“ hájí zvolený postup Mirek Vodák.

„Nejde o masívní kácení. O park se dlouhodobě nepečovalo a při každé takové revitalizaci se dvacet až padesát procent dřevin odstraňuje celkem běžně a to buď na základě dendrologického posudku nebo celkové koncepce,“ dodává Mirek Vodák. „Můžeme se podívat na řadu současných českých i zahraničních parků, kterým takové řešení dlouhodobě prospělo,“ připojil Mirek Vodák.

Město připravilo kvůli revitalizaci parku architektonickou soutěž, jíž vyhrál ateliér Rusina a Frei z Prahy, který dělal úpravu nábřeží třeba pro Litomyšl. Akce má vyjít zhruba na dvacet milionů korun a práce v terénu začnou příští rok. K podobě parku se konala i setkání s veřejností. "Výkres soutěžního návrhu, který byl prezentovaný veřejnosti je téměř totožný se současným projektem. Čtyři pětiny stromů zůstanou zachovány a nově budou vysazeny další. V celkovém součtu bude v parku jak více stromů, tak květinové záhony a podsadby, které tu dnes vůbec nejsou," říká k budoucí podobě parku Mirek Vodák.