V období od 1. dubna do 30. června 2019 provede odborná firma jarní etapu deratizace na veřejných prostranstvích a na pozemcích ve vlastnictví města České Budějovice.

„Nejprve se zaměří na monitoring výskytu potkanů a následně ohniskovou deratizaci. Místa, která hubením prošla v předchozích etapách, budou zkontrolována a následně se deratizátoři zaměří na nová. Celkové předpokládané množství kladených návnad v jarní etapě deratizace je 290 kg. Deratizační firma odhaduje, že se na území města vyskytuje 4 až 5 hlodavců na jednoho obyvatele, což je asi 400 000 hlodavců,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Deratizační práce budou zahájeny v lokalitách Rožnov a Krumlovské předměstí v období 1. - 4. dubna a postupně budou následovat další části města. „Vždycky připomínáme, že návnady jsou kladeny zejména do otvorů, kde hlodavci hnízdí a standardně nejsou domácím zvířatům volně přístupné. Přesto doporučujeme občanům, aby v uvedených částech města zamezili volnému a nekontrolovanému pobíhání domácích zvířat. Místa, kde budou kladeny návnady, jsou vždy označena výstrahou,“ dodává náměstek Ivo Moravec.

V podzimní etapě deratizace 2018 byly návnady položeny také v kontejneřištích v majetku města ve spolupráci se Správou domů s.r.o.

Výskyt hlodavců zvyšuje volné odkládání komunálního odpadu (zejména zbytků potravin) mimo odpadové nádoby a jejich vhazování do otevřených odpadkových košů.

Současně s deratizací veřejných prostranství bude prováděna také deratizace kanalizační sítě, kterou samostatně zajišťuje společnost ČEVAK a.s., a to prostřednictvím odborné firmy.