Do zahrad místních obyvatel a do polí se rozlila po posledním přívalovém dešti voda Knížecího potoka, protékajícího obcí Pištín. I po jejím opadnutí však zůstávají nad celou událostí některé otazníky.

„Za rozlití může zarostlý Knížecí potok,“ tvrdí obyvatel Pištína a ukazuje na část zatopené louky.

Zmíněný potok vytéká z rybníka Knížecí, který je nad obcí, a pak teče skrz Pištín. Jeho břehy byly údajně neudržované a koryto zarostlé plevelem.

„Spád potoka je milimetrový, takovou domněnku by museli potvrdit odborníci.“ nesouhlasí starosta Pištína Jaroslav Havel. Podle něj údržbu potoka nemá na starosti obec a celou věc už několikrát urgoval na Zemědělské a vodohospodářské správě.

Vodní zákon však správě ukládá jen péči o tok, nikoliv o jeho břeh nebo koryto. „Naší povinností je jednou za čtyři roky stav potoka zkontrolovat. Pokud protéká přes něčí pozemek, tak je povinností majitele pečovat o jeho stav,“ vysvětluje mluvčí Zemědělské a vodohospodářské správy Jana Timmermansová.

Problémové úpravy

Některé vodní toky navíc nemohou být upravovány vůbec. „Pokud je potok zapsán do tzv. revitalizačního projektu, nelze do něj jakkoliv zasahovat – v průběhu let se zjistilo, že necitelné zásahy do krajiny celému vodnímu systému spíše uškodily, takže se snažíme o navrácení původního stavu před úpravami.“ vysvětluje Timmermansová.

Knížecí, nebo též Pištínský potok však patří do skupiny upravovatelných vodních toků a vodohospodářská správa investovala do opravy jeho koryta letos v březnu šest set tisíc korun. „Vylití potoka z břehů tedy nemá na svědomí zarostlé koryto. Mohlo být způsobeno například malými propusťemi, které umožňují průtok vody pod dvěma silnicemi. Ty jsou ale v majetku Správy a údržby silnic,“ uvedla Timmermansová.

Potok totiž v těsném sousedství obce protéká pod dvěma silničními mosty – směrem na Pašice a na Zliv. Úzké roury, skrze které voda pod silnicemi protéká, nestačily příval pojmout.

Oba dva mosty prošly v březnu kontrolou Správy a údržby silnic, „Žádné mimořádné závady zjištěny nebyly, i když most pod silnicí na Pašice byl už dříve označen za problémový,“ uvedl ředitel budějovického závodu správy silnic Petr Brom. Podle něj byla v minulosti vypracována protipovodňová studie, která upozorňovala na nedostatečnost vodní propustě.

„Při březnové prohlídce nebyly ale nikde zjištěny žádné závady,“ zdůraznil Brom a dodal, že se bude podnik celou záležitostí v dohledné době ještě zabývat.

Na opravu problémových mostů nejsou peníze

Pištínský starosta Jaroslav Havel už několik let řeší neradostnou situaci okolo místního potoka, který každým rokem ohrožuje svým rozlitím celou obec.

Je Knížecí potok trvale problémová oblast? Museli jste jeho rozlití řešit i v minulosti?
Potok je problémový neustále, potýkáme se s ním při každé větší vodě. Dřív k tomu docházelo jednou za pár let, poslední dobou se ale rozvodňuje skoro každým rokem.

Jak ho hodláte zabezpečit do budoucna?
Už do něj nebudeme pouštět vodu z rybníka Knížecí, která ho přeplňuje – ta se bude svádět do rybníka Volešek. Odpojením potoka od vrchních kaskád mu chceme ulehčit.

Plánujete po této zkušenosti změnu vašeho protipovodňového plánu?
Na jeho změně pracujeme už zhruba rok, jde o komplexní systém pro katastr obcí Pištín a Češňovice, které byly obě letos vodou zasaženy. Bohužel se celá věc zdržela nejméně o půl roku kvůli místní občance, která odmítla poskytnout obci část svého pozemku, přes nějž potok protéká. Následkem toho jsme museli celý projekt přepracovat a rozdělit na několik menších samostatných staveb.

Jak reagovala Krajská zemědělská a vodohospodářská správa, která má na starosti jeho tok, a Správa a údržba silnic, které patří oba problémové mosty?
Od vodohospodářů očekáváme vyjádření k celkové situaci okolo potoka, a se správou silnic jsme v kontaktu už od velkých povodní v roce 2002 – tehdy jsme upozorňovali na to, že oba zmíněné mosty nejsou schopny pobrat větší množství vody při případné povodni. Bylo nám řečeno, že lokalita je sice problémová, ale na její opravu nemá správa peníze.

Václav Rameš