Například majitelé garáží v Suchomelské ulici v krajském městě si stýskají nad tím, že od velkých povodní v roce 2002 je už voda „navštívila“ třikrát.
Ještě včera někteří uklízeli důsledky přívalového deště z minulého týdne. „Ani mě nenapadlo, že už tu zase byla voda. Až když jsem otevřel garáž, uviděl jsem zase bahno na podlaze. Je to hrůza,“ komentoval situaci Jan Havlíček, kterého jsme včera dopoledne zastihli při úklidu jedné z garáží.

Průtok roste

„Soused už říkal, že máme garáže akorát na pěkné počasí,“ doplnil čtyřiapadesátiletý majitel vínové felicie. Těsně nad Dobrovodskou stokou se nacházejí i nedaleké garáže podél Nádražní ulice. Jedním z důvodů problémů s vodou v garážích je podle jejich majitelů i nová výstavba v území, ze kterého Dobrovodský potok a později stoka odvádí dešťové vody.


„Růstem zastavěných ploch roste i průtok v korytech,“ potvrdil úsekový technik Povodí Vltavy, a. s., Martin Kaiser. Dobrovodský potok, zvaný dále vě městě Dobrovodská stoka, sbírá povrchové vody až od Třebotovic. Zmíněný potok má na svědomí katastrofální povodeň už na konci 19. století.

Kritické přívaly

Podle Kaisera představují nejkritičtější chvíli mimořádné přívalové deště s velkou intenzitou srážek. Situaci pak může zhoršit i vyšší rozsah zpevněných ploch. „Upozorňovali jsme na to město při povolování dalších liniových zástaveb,“ zmínil Kaiser a dodal, že jako jedno z opatření město začalo zkapacitňovat vodovodní řady, aby pojmuly více vody než v minulosti.


„U většiny staveb ve městě je stanoven koeficient zastavění, který určuje poměr mezi zastavěnou a nezastavěnou plochou,“ uvedla včera tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. „Jedním z dotčených orgánů v územním řízení je i vodoprávní úřad, který posuzuje stavby z hlediska vodního zákona,“ vysvětlila mluvčí magistrátu k povolování nové zástavby.


V souvislosti s výstavbou zanádražní komunikace se na Dobrovodském potoce připravují protipovodňová opatření – a to zvýšením rozlivu – což by mělo podle Welzlové ochránit právě zmiňované území garáží.