Po pouti už mají například v Borovanech nebo Jílovicích. Jílovická pouť byla „okořeněna“ již druhým pěším procesím z Borovan. „Účastnilo se zhruba padesát lidí všech generací, z toho několik přespolních obyvatel, a cesta se líbila i dětem. Po cestě jsme se zastavili u o opraveného kříže nad Jílovicemi, který jsme posvětili a kde pro poutníky bylo připraveno pohoštění,“ popsal putování borovanský farář Petr Plášil, který v souvislosti s poutěmi vzpoměl na historku, kdy u něj loni v srpnu na borovanské faře přespal putník ze severní Moravy, který putoval do Santiaga de Compostella.

Důvodů, proč lidé tyto veselice navštěvují, může být hned několik. Především pro starší lidi hraje roli právě duchovní podstata. „Pouť je odpověď člověka na projev Boží lásky shora a proto na na ni jdeme – na místo, kde se setkáváme se svatými a komunikujeme s nimi,“ vysvětlil tento úhel pohledu na poutě páter Tomáš Koňařík z římovské farnosti. Právě Římov je jedinečný tím, že je významným poutním místem a poutě se zde přes rok konají hned čtyři: Jarní, letní, podzimní a jmeniny kostela. „Poutě se datují podle jmen svatých a světic, kterým jsou tamější kostely zasvěceny, nebo podle tajemství spásy,“ doplnil páter Koňařík. Římov se může pochlubit kostelem sv. Ducha, dokončeným roku 1677. Jeho kazatelna a oltářní obrazy pocházejí z poloviny osmnáctého stolení. V blízkém okolí Římova si pak mohou návštěvníci prohlédnout půvabné pašijové kaple.

Bylo by ale chybou myslet si, že dnes už do kostela zavítají jen starší lidé. „Pořád chodí hodně mladých rodin s malými i odrostlejšími dětmi a je dobře, že rodiče potomky učí modlit se. Chodí hodně i mládež,“ potvrdila jedna z pravidelných návštěvnic českobudějovické katedrály Svatého Mikuláše. S tím souhlasí i farář Petr Plášil. „Mám rád Jílovickou pouť, chodí na ni hodně mladých rodin.“

Zajímavější než bohoslužba je ale pro většinu dětí a mládeže jistě bezpočet všelijakých atrakcí a sladkostí. „Nejraději mám autodráhu a taky řetězák,“ zasnila se sedmiletá Evička Moravcová z Českých Budějovic. Její maminka ale hned doplňuje, že se trochu bojí o bezpečí své dcery. „Na kolotoče ji pouštím, ale jsem ráda, když už konečně zastaví,“ přiznala.

Lucie Jakschová