Než se hasičům podařilo zkrotit ve Vrátě plameny, uniklo do ovzduší nezjištěné množství zdraví vysoce škodlivých látek. „Hořely balíky textilního odpadu a podlahové krytiny silně znečištěné organickými lepidly, mezi nimiž byla i klasická lina i s podílem PVC. V dýmu s vysokou pravděpodobností unikly velmi nebezpečné dioxiny a další toxické látky,“ řekla včera Deníku vedoucí českobudějovické pobočky sdružení Arnika Jitka Straková.

Proč vůbec k ekologické havárii ve Vrátě došlo? Šíří se mínění, že se požáru dalo předejít. Kdyby úřady konaly, jak mají, mohl být odpad dávno zlikvidován a v nejlepším případě se vůbec neměl do kravína ve Vrátě dostat.

Právě Arnika na základě upozornění od místní obyvatelky podala už na začátku roku 2006 podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Poté vyšlo najevo, že sklad odpadů pocházejících z Rakouska a Německa je nelegální.

Odpady měla do Vráta navézt firma Profiakont. Původně měla povolení k nakládání s odpady pro skládku v Hůrách, které jí vydal krajský úřad (KÚ). Později však kraj toto povolení firmě odebral. Profiakont je nyní v konkurzu a jeho jednatel ve čtvrtek celý den na výzvy redakce nereagoval.

„My sami sankce nemáme. My vydáváme povolení, řešíme stížnosti. Sankce uděluje Česká inspekce životního prostředí,“ uvedla k problému dělených kompetencí Hana Pacáková, vedoucí oddělení odpadového hospodářství KÚ.

Pokuta

V době, kdy Arnika oznámila existenci nelegálního skladu ve Vrátě, inspekce životního prostředí udělila firmě Profiakont pokutu. Docílila toho, že firma uklidila odpady z okolí kravína a odvezla je do provozovny v Hůrách.

Plastový odpad, staré textilie, koberce a další materiál však uvnitř bývalého kravína ve Vrátě zůstaly.

„Do budovy bývalého zemědělského areálu nemají kontrolní orgány přístup, pokud nedostanou svolení majitele, neboť tento je fyzickou a ne právnickou osobou. Jedná se zde o více fyzických osob a tyto svolení ke vstupu nedaly,“ uvedl Svatopluk Mika z odboru ochrany životního prostředí českobudějovického magistrátu. Odbor se na řešení situace podílel v rámci přenesené působnosti.

Přehazovaná nepříjemnost zůstala nakonec na krku malé obci. Inspekce jí věc předala v lednu 2007, protože pouze obec mohla nutit vlastníky kravína k nápravě.

Starosta Vráta Pavel Rataj nechtěl ve čtvrtek k požáru a firmě Profiakont nic říci. „Nebudu se k tomu novinám vyjadřovat. No comment,“ rezolutně odsekl Rataj. Vráto ale proti nelegálně uloženým odpadům bojuje už od roku 2001. „Nic se zde od té doby nezměnilo, všechny příslušné orgány od toho dávají ruce pryč. Ale Vráto nemá moc způsobů, jak to řešit,“ mává rukou nad problémem starší muž.

Více si můžete přečíst v ČbD 4.4. na straně 5.

Máte-li k tomuto tématu názory, informace, nebo nějaké otázky, obraťte se na naší redakci -ZDE-