Stačí málo

Mnohdy, jak dokazují poměrně čerstvé případy, stačí nechat hořlavé materiály u kamen, sušit na nich oděv či boty, špatně přikládat, nedávat pozor při manipulaci s popelem, nevšimnout si vad v komíně, zanedbat údržbu topidla či kouřovodu a je doslova oheň na střeše.


„Buďme opatrní a obezřetní,“ nabádá před začátkem opravdu chladného období mluvčí hasičkého záchranného sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů. Na mysli má zásady, s jejichž dodržováním je řada majitelů kamen, krbů, elektrických či plynových topidel na štíru.

Zradit může uhlí

„Častou příčinou požárů je nevhodně skladované palivo, a to hlavně uhlí a zbytky dřevní hmoty (piliny a kůry). U tohoto druhu paliva hrozí nebezpečí samovznícení,“ upozorňuje Matějů a radí věnovat pozornost jak skladovací ploše tak samotnému palivu.


Pravidelné kontroly Varováním by pro každého měla být vodní pára, dým či vyšší teplota uhlí či briket. „Pokud zpozorujete zvyšující se teplotu (40 – 50 stupňů Celsia), uhlí nebo brikety přeházejte nebo vyneste na volné prostranství a tam ho rozprostřete do vrstvy 25 – 50 cm a nechejte vychladnout,“ radí.

Kontrola kamen

„Před zahájením topné sezóny bychom měli určitě provést prohlídku kamen. Soustřeďme se na stav šamotování, uzávěrky dvířek a stav kouřovodů. Plynové spotřebiče vždy ponechme odborníkům. Pokud jde o elektrické spotřebiče zkontrolujme přívodní šňůry, zásuvky a pojistky,“ doporučuje Matějů.