Nově to určuje také vyhláška, která bude v platnosti od 1. července letošního roku. Deník proto udělal průzkum mezi lidmi, kteří v současné době staví dům. Všichni dotazovaní jednoznačně odpověděli, že i v případě, že by vyhláška nebyla, svůj dům hlásičem požáru určitě vybaví. Stejné byly i odpovědi v případě nákupu hasicího přístroje.

„Stavím dům za zhruba tři miliony korun. Bude v něm bydlet moje žena a dvě malé děti. Myslíte, že bych pro pár tisícovek, nekoupil hlásič a hasicí přístroj, které mohou v případě potřeby někdy i zachránit život. Nic riskovat nebudu,“ odpověděl rezolutně Robert Masák z Českých Budějovic.

Novou vyhlášku vítají také hasiči. „Určitě je to dobrá věc. Například když lidé v noci spí, může je hlásič v případě vzniku požáru včas vzbudit a jim se může podařit oheň ještě v zárodku uhasit anebo alespoň rychle opustit dům,“ řekl velitel Sboru dobrovolných hasičů Netolice Jan Marek.

Trochu komplikovanější to podle jeho slov může být v případě použití hasicího přístroje. „Ještě než si lidé přístroj koupí, měli by se poradit s odborníkem, jaký bude nejvhodnější. Jeho použití může někomu dělat problémy, ale věřím, že manipulovat by s ním nakonec dokázal skoro každý. Navíc na hasicích přístrojích je i manuál, jak postupovat,“ doplnil Jan Marek. Dále pak řekl, že požární hlásiče respektive hasicí přístroj se může vyplatit i v domech, pro které nová vyhláška platit nebude, záleží však na majiteli objektu.

Nový předpis ovlivní i starší garáže a chodby některých bytových domů. V garážích už nebude možné skladovat nádoby s hořlavými plyny nebo svářecí soupravy. Majitelé starších garáží a bytových domů však nemusejí pravidla dodržovat hned od 1. července, ale mají čas až do konce letošního roku.

Druhy hasících přístrojů

Podle druhu hasící látky dělíme hasicí přístroje na:
Vodní hasicí přístroj - hasící látkou je voda, typickým příkladem byl přístroj Minimax. Vodní hasicí přístroje patří mezi nejjednodušší.
Pěnový hasicí přístroj - do vody jsou dodána pěnidla. Na rozdíl od vodního přístroje nedochází ke stékání hasiva, takže lze hasit i hořlavé kapaliny a svislé povrchy.
Práškový hasicí přístroj - hasivem jsou lepkavé granule, které pokryjí hašený předmět. Velkou výhodou je to, že hasivo není vodivé, a tudíž lze hasit i elektrická zařízení pod napětím.
Sněhový hasicí přístroj - hasivem je proud COą. Při hašení nedochází k prakticky žádnému poškození hašených předmětů, ale nelze jím hasit sypké materiály (proud plynu je velmi prudký).
Halonový hasicí přístroj - hasivem je směs halonových plynů. Dělí se na dvě kategorie. A to lehké halony a těžké halony. Těžké halony jsou zakázané (použití jen výjimečně, např. jaderné elektrárny) a lehké halony jsou povoleny do r. 2030. Hašení je založeno na chemické reakci. Plyn vstupuje do procesu hoření a přeruší jej.
Zásada - nikdy nehasíme vodním hasicím přístrojem nebo vodou vzplanuté rozehřáté sádlo, tuk, olej apod. na sporáku, na pánvičce, ve fritovacím hrnci, v troubě apod. Vždy je v tomto případě nutné zamezit přístupu vzduchu a kyslíku, hrozí nebezpečí exploze, vzniku závažných úrazů.

Více si můžete přečíst v ČbD 28.4. na straně 3.