Někde musí řidiči na objížďku, jinde se pouze zdrží ve frontě na semaforech. Některá omezení už zase skončila.

V Českých Budějovicích se musejí řidiči připravit na plánované úplné uzavírky o víkendech v té části Okružní ulice, kde vzniká nový technologický park. Jedná se o termíny: 12. 6. – 13. 6. 2021, 19. 6. – 20. 6. 2021, 26. 6. – 27. 6. 2021, 3. 7. – 4. 7. 2021, 10. 7. – 11. 7. 2021, 17. 7. – 18. 7. 2021, 24. 7. – 25. 7. 2021 (tento termín je náhradní, z důvodu možných nepříznivých klimatických podmínek). O víkendu 17. 7. – 18. 7. 2021 (eventuelně 24. 7. – 25. 7. 2021) nebude obsluhována linkou MHD zastávka „Areál VŠTE“, ale podle požadavku Dopravního podniku města České Budějovice, bude linka odkloněna na zastávku MHD „Slévárenská“.

Uzavírky jsou povoleny v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Generála Píky směrem k Rudolfovské ulici z důvodu stavebních úprav pozemní komunikace při výstavbě VGP Parku, konkrétně bude odfrézován povrch komunikace, osazeny nové obrubníky, postaven ochranný silniční ostrůvek, položena zámková dlažba a nový povrch silnice. Objízdná trasa povede po ulicích Rudolfovská, U Sirkárny, Pekárenská, Vodní, Trocnovská, Generála Píky, Nádražní a Dobrovodská.

V Českých Budějovicích pak další dopravní omezení čekají na řidiče například na křižovatce Rudolfovské a Vodní ulice, kde se frézuje vozovka a probíhají další práce při stavbě nového obchodu pro řetězec LIDL. Dopravní omezení zde má trvat do 9. července 2021. Úplně uzavřena zůstává v Českých Budějovicích také pozemní komunikace v ulici Františka Škroupa, konkrétně mezi ulicemi Edvarda Beneše a Aloise Kříže, a to do 21. července 2021. Důvodem je oprava kanalizace.

Neprůjezdná je kvůli výstavbě D3 také silnice mezi Roudným a Vidovem Kvůli Jižní tangentě neprojedete místní komunikací mezi Roudným a železničním přejezdem na trase Včelná - České Budějovice.

Práce na rekonstrukci silnice mezi Ločenicemi a Svatým Janem nad Malší jsou důvodem úplné uzavírky této komunikace. Investorem je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, podíl na akci mají také Ločenice. Akce by měla být hotova na podzim.

V Hluboké nad Vltavou nyní finišují práce na rekonstrukci kruhové křižovatky ve městě na silnici mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Objížďka je v místě vedena po provizorní komunikaci z panelů a je třeba počítat se zdržením, protože se projíždí kyvadlově na semafory.

Úplně uzavřena je také silnice mezi Purkarcem a Litoradlicemi kvůli rekonstrukci mostu u Jeznice, Objízdná trasa vede po hlavní silnici z Hluboké nad Vltavou do Týna nad Vltavou.

Ukončeny už byly v květnu například uzavírky Modrého mostu v Českých Budějovicích nebo silnice mezi Plavem a Roudným, takže zde komunikace opět slouží řidičům.

Zdržení čeká také u Strážkovic, kde se pro Jihočeský kraj staví obchvat. Krátká objízdná komunikace je vedena v místě, kde se napojí budoucí obchvat pod Strážkovicemi na silnici na Trhové Sviny směrem na Veselku. Provoz je zde řízen semafory.