„Za celý měsíc květen 2007 se přišlo zaregistrovat do evidence úřadu práce celkem 597 nových uchazečů, tj. o 96 méně než ve stejném měsíci minulého roku a o 59 méně než v předchozím měsíci. Naproti tomu evidenci na úřadu práce v průběhu května 2007 ukončilo celkem 798 uchazečů, z nichž 70 % nalezlo pracovní uplatnění,“ řekl včera ředitel úřad práce Ivan Loukota.


Meziměsíčně opět poklesl počet evidovaných absolventů a mladistvých o 48 uchazečů. Evidovaných osob se zdravotním postižením oproti dubnu 2007 je také méně. Úřad práce zaznamenal nepatrný pokles o 12 uchazečů.