"Občané byli o přerušení dodávek včas informováni a na místě bude zajištěno náhradní zásobování cisternami," říká Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK s tím, že odstávka se plánuje na čtvrtek.

„Cílem je hlavně vybudování takzvaného bypassu, neboli překlenutí. To umožní odstavení akumulační komory a po zredukování tlaku bude pitná voda dodána odběratelům přímo z přívodního řadu, což doposud nebylo možné,“ vysvětluje starosta Dobré Vody u Českých Budějovic Petr Štika.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Budějovická fakulta pozve ve středu učitele

Zároveň bude v armaturní komoře vodojemu o objemu 100 m3 kompletně vyměněno celé trubní vystrojení, a to včetně uzavíracích, měřících a regulačních armatur. Nové potrubí bude z nerezu. „Využijeme odstávky také k tomu, abychom při této příležitosti opravili omítky tam, kde je to potřeba, a nově natřeli stávající konstrukce,“ uvedl vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal ze společnosti ČEVAK.

Vznikající budějovické adventní tržiště v úterý 26. listopadu 2019.
OBRAZEM: Budějovické vánoční tržiště opět poporostlo

Celá akce za více než 640 tisíc korun je naplánována na zhruba dva týdny. Obyvatel Dobré Vody se vyjma několikahodinové odstávky další úpravy na vodojemu nedotknou. „Naopak, po dokončení úprav už nebudou muset být dodávky pitné vody přerušovány kvůli čištění či případným opravám,“ doplnil Petr Štika.