Kabelkový veletrh Deníku.„První ročník v IGY na veletrhu vypomáhala kamarádka a přinesla mi odtud vděčnou kabelku,“ vzpomíná Hana Sebroňová a dodává: „Od té doby jsme se s mamkou také zúčastňovaly.“