„Chtěl bych poukázat na problém, se kterým jsem se setkal poblíž mého bydliště. Jde o prakticky neviditelný přechod na křižovatce Holečkovy a Staroměstské ulice," říká Aleš Trdla  z Českých Budějovic. „Nedaleko domova mládeže v Holečkově ulici je přechod k pekařství. To je hodně navštěvované mládeží z domova i dalšími zákazníky," naznačuje Trdla, že „zebra" zde měla značný význam, a dodává, že by se měla konečně znovu natřít.
„Podobných míst je ale v našem městě více. Chtěl bych vědět, proč radnice tenhle, ale i jiné přechody včas neobnoví, vždyť jsou důležité kvůli bezpečnosti silničního provozu," zdůrazňuje Trdla.

Obecně se o přechody stará správce komunikací. V Českých Budějovicích je to magistrát města.
Tisková mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová ale odmítá, že by se o přechody pro chodce nepečovalo. „Přechody pro chodce se obnovují každoročně, nejdříve však po jarním blokovém čištění ulic," uvedla Jitka Welzlová. Mluvčí radnice doplnila, že harmonogram obnovy je navržen odbornou firmou, která značení provádí, podle frekventovanosti komunikací, viditelnosti značení a podobně.

„Vzhledem k tomu, že na dlážděných komunikacích bývají tyto nástřiky u přechodů neznatelné i po kratší době, obnovují se vícekrát," říká Welzlová s tím, že například v ulicích Hroznová nebo Karla IV. již bylo vodorovné značení letos obnoveno.

Místo na křižovatce Holečkovy  a Staroměstské ulice ale v současnosti podle radnice platným přechodem není. Je to kvůli novému zákonu o provozu na pozemních komunikacích, který začal platit před několika lety. Paradoxně tehdy přibylo nehod na přechodech, protože chodci tehdy dostali na přechodech přednost, ale ne absolutní. Vstupovali však do vozovky někdy i tak nešťastně, že přijíždějící řidiči už nestačili reagovat.

Dopravní odbor českobudějovického magistrátu reagoval podle svého vedoucího Jaroslava Mráze tím, že se odborní pracovníci z magistrátu a z Policie České republiky sešli, udělali kontrolu všech přechodů ve městě a dohodli tak zvaný pasport přechodů.  „Ty přechody, které byly nevhodné, málo využívané, kde hrozilo velké nebezpečí, že řidič nestačí reagovat, ty byly zrušeny," zmínil vedoucí odboru dopravy Jaroslav Mráz.

A k těmto přechodům patří právě i „zebra" v Holečkově ulici. „Přechod je začerněný a neobnovuje se," konstatovala pro Deník Jitka Welzlová. Z hlediska silničního provozu se jedná jen o místo pro přecházení.

Chodce ale v tom případě zbytečně matou zbytky bílé barvy na silnici.  To, že zde chybí svislé dopravní značení – známý kráčející panáček, je totiž signálem spíše pro odborníky než pro řadového „pěšáka" v městském provozu.
Ohledně přechodů v lokalitě pak Aleš Trdla upozorňuje i na to, že pomalu začíná mizet také přechod těsně u Pražské třídy, kudy projdou denně tisíce lidí. Ten by se ale obvyklé obnovy dočkat měl.