V dobovém článku Jihočeské pravdy se psalo: „Téměř po dvaceti letech byla včera trolejbusová doprava obnovena. Ve špičce na konci roku by mělo podle Ing. Tomáše Kohouta (tehdejší ředitel Dopravního podniku – pozn. aut.) jezdit městem 10 trolejbusů. Dá se tedy očekávat, že životnímu prostředí budou slzy postupně osychat."

Někde zřejmě došlo 
k chybě, protože ve skutečnosti měl českobudějovický dopravní podnik k dispozici 15 trolejbusů typu Tr 15 včetně technického zázemí, jak se píše v knize 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích. V jihočeské metropoli se jednalo o tzv. třetí trolejbusy. Ty první vyjely na trasu z Pražské od konečné zastávky tramvají u bývalých dělostřeleckých kasáren ke hřbitovu sv. Otýlie už v roce 1909 a bylo to podruhé v českých zemích. Jednalo se však 
o nouzové řešení, protože tramvaje měly původně jezdit až k Otylce. Jenomže C. k. drážní úřad ve Vídni nepovolil křížení jejich kolejí s plzeňskou a pražskou dráhou, tenkrát totiž ještě nestál za Budvarem viadukt. Na trati dlouhé 1,6 kilometru jezdily dva vozy, které byly na začátku I. světové války zrekvírované rakousko-uherskou armádou, a trolejbusy tak skončily.

Podruhé byla trolejbusová doprava obnovena v roce 1948, v provozu byly celkem čtyři linky. Avšak, jak opět tehdy před 25 lety napsala Jihočeská pravda: „Koncem 60. let rozhodla rada městského národního výboru 
o zrušení trolejbusové dopravy. Neomezené množství nafty sovětské se zdálo být samozřejmostí. 24. září 1971 byly trolejbusy oficiálně staženy a životní prostředí zaplakalo."

O několik let později se však ukázalo, že to bylo krátkodobé rozhodnutí. 
V roce 1973 vypukla světová ropná krize a ostatní města v tehdejším Československu, která provozovala trolejbusovou dopravu a chtěla ji rovněž zrušit, s výjimkou Prahy a Děčína, si ji ponechala.
O obnovení trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích bylo rozhodnuto 
v roce 1985. Naštěstí padla varianta, že by trolejbusy jezdily až k temelínské elektrárně. Od roku 1987 začala výstavba vozovny. 
O rok později začali dělníci osazovat sloupy a v roce 1989 elektromontéři natahovat první troleje.
JAN ZIEGLER
(Autor je publicista)