Program je naplánován venku před hlavním vchodem do muzea i v interiéru budovy v Dukelské ulici. Vstup je zdarma.

Podle Tomáše Svobody z propagačního oddělení muzea také bude při této příležitosti současný výstavní projekt První světová válka - léta zkázy a bolesti prodloužen do 31. prosince 2018.

"Pro všechny zájemce, kteří se na výstavu i přesto osobně nedostanou, máme příjemný bonus v podobě virtuální prohlídky expozice. Během spuštěného i pozastaveného videa se můžete rozhlížet kolem sebe za pomoci počítačové myši či touchpadu. Záběry lze i přibližovat a oddalovat," říká Tomáš Svoboda.

PROGRAM DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. 11. 2018:
• 9:00 – 15:00 hod. – Spolek Jednadevadesátníci: vojenský tábor a ležení
• 9:00 – 15:00 hod. – Nezisková organizace Post Bellum: možnost dobrovolného příspěvku do kasičky; připomínka Dne válečných veteránů - každý dárce dostane květ vlčího máku, výtěžek poputuje na zaznamenávání vzpomínek válečných veteránů pro Paměť národa (nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě).
• 9:00 hod. a 10:00 hod. – Komentované prohlídky výstavy První světová válka – léta zkázy a bolesti
• 11:00 hod. a 14:00 hod. - Přednášky "Jednadevadesátníci na bojišti" a "Život za války v Českých Budějovicích dle dobového tisku" (Jan Ciglbauer – spolek Jednadevadesátníci a Helena Stejskalová - náměstkyně ředitele Jihočeského muzea)
• 13:00 hod. – Hudba z konce 1. světové války a vlastenecké písně Jana Maláta a Karla Hašlera v podání Jiřího Tröstla a Martina Horyny s doplňující projekcí Heleny Stejskalové
• 13:00 – 15:00 hod. – Museum Fotoatelier Seidel: Fotokoutek a informační panely s fotografiemi z 1. světové války