Divadlo Oskara Nedbala se připravuje na rekonstrukci nové budovy, kterou zahájí Jihočeský kraj jako zřizovatel za necelé dva měsíce, tedy 1. července, a skončí koncem ledna příštího roku.

Táborské divadlo by si podle jeho ředitelky Lindy Rybákové také zasloužilo úpravu prostor, které se nachází před ním. „Pokud člověk, který není odsud, jde kolem divadla, tak dokud nedojde k historické budově, tak vlastně ani neví, že míjel novou budovu,“ vysvětlila.

Dodala, že chodník, který se nachází před novou budovou, je jako shromaždiště při vyprodaném představení ve velkém sále nedostačující. „Na městě jsme navrhli, že by se prostor před novou budovou divadla jemně zkultivoval,“ pokračuje Linda Rybáková. Tento návrh rada města schválila.

Přímo před divadlem se v budoucnu nebude parkovat, rozšíří se zde chodník a přibudou lavičky. Přidá se také osvětlení. Vytvoří se pomyslné náměstí. Na přilehlé silnici vznikne retardér, posune se obytná zóna a dopravní rychlost bude před divadlem omezena maximálně na 20 kilometrů za hodinu.

„I přesto, že zde bude zachována doprava, bude efekt znatelný,“ dodává ředitelka. V současné době se realizuje projekt ke stavebnímu povolení.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík tyto změny vítá. „Jezdím tudy. Přijde mi to skvělé. Prostoru před divadlem to hodně pomůže,“ myslí si.

Vedoucí odboru investic Karel Hotový nám sdělil, že projektu se ujal Atelier A_detail a financovat ho bude město. „V době rekonstrukce divadla tento prostor upravíme, při slavnostním znovuotevření nové budovy už bude i tento projekt dokončený,“ poznamenal.

PŘÍPRAVA NA VÝTAH

Ředitelka Divadla Oskara Nedbala Linda Rybáková prozradila, že v rámci projektu oprav diváckých prostor je počítáno s přípravou na výtah, který přepraví návštěvníky z přízemí do prvního patra. Výtah bude umístěn na místě, kde se dnes nachází menší místnost šatnářek.

„Na samotný výtah ještě musíme sehnat peníze, ale je to na dobré cestě, a do budoucna s ním počítáme,“ řekla. Pokud vše půjde dobře, mohli by se hendikepovaní dostat do patra už při otevření po rekonstrukci. To ale závisí na soukromém dárci.