Většinu dětí a rodičů neodradilo ani špatné počasí a déšť a do Rudolfova přijeli vybaveni pláštěnkami a holínkami. A podle ohlasu zmoklého výletu nelitovali. Všechna stanoviště byla velmi pěkně připravena a kromě soutěží a odměn čekalo na účastníky i pozvání na skutečnou návštěvu zúčastněných měst.

Startovní karta byla poprvé barevná a kromě míst na razítka obsahovala poukázky na slevy na vstupném do muzeí, zámků, věží a dokonce i poukázky na zmrzlinu zdarma. Klub českých turistů ve spolupráci s partnery Pohádkového lesa tak podpořil poznávání našeho Jihočeského kraje. Slevové poukázky mohou malí účastníci Pohádkového lesa využít na výletech připravovaných pro děti Klubem českých turistů, který je hlavním pořadatelem Pohádkového lesa.

Na stanovišti České Budějovice zasedly děti do školních lavic speciální školy pro sluchově postižené děti. Učitelé a žáci této školy vysvětlovali dětem, jak se dorozumívají lidé, kteří neslyší. Děti se naučily několik slov ve znakové řeči a potom z nich skládaly zkoušku. Na závěr vyučování dostaly děti vysvědčení a přehled základních slov pro domácí opakování. Na tomto stanovišti probíhala také tradiční finanční sbírka ve prospěch postižených dětí, kterým darované peníze umožňují výlety za poznáním jižních Čech.

Předání sbírky postiženým dětem je každoročně veřejné. V letošním roce bude sbírka předána již ve čtvrtek osmnáctého června 2009 v 16 hodin v budově Speciální mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené děti v Českých Budějovicích, Riegrova 1.

Po předání sbírky dětem si můžete prohlédnout prostory a vybavení školy, dětského domova a internátu a nahlédnout do života dětí, který se tolik liší od našich běžných představ. Na veřejné předání sbírky jste srdečně zváni.

Jiří Fink