„Napřed onemocněl můj osmiletý syn, po osmi dnech šestiletá dcera s úplně jiným průběhem. Ondra měl mírně zvýšenou teplotu, výsev krupičkové vyrážky, malinový jazyk, Šárka měla lehce začervenalé tváře bez výsevu po celém těle a bez teploty. Šli jsme na výtěr z krku, který potvrdil spálového streptokoka. Obě děti užívají penicilin a musí být v klidu, bez fyzické námahy,“ líčí boj se spálou Irena z Českých Budějovic.

Třebaže jde o infekční onemocnění, podle hygieniků se zatím ani zdaleka nedá hovořit o hromadném výskytu. Ani v mateřských školách nehodnotí situaci jako výjimečnou, případy, že některé z dětí marodí se spálou, počítají jen na jednotlivce. „Současná situace v okrese je klidná, nemáme hlášen žádný hromadný výskyt,“ ubezpečuje starostlivé rodiče František Kotrba z krajské hygienické stanice.

Pokud se ale dítě dostane do kontaktu s nemocným, není vyloučeno, že onemocní také. Spála je vysoce nakažlivá, šíří se kapénkovou infekcí nebo méně často kontaktně. Nakažené bývají většinou děti v předškolním až školním věku. Léčí se antibiotiky, přípravky na snížení teploty, důležitý je také dostatek tekutin a klid na lůžku. Vůči příslušnému typu streptokoka, který nemoc způsobuje, vzniká imunita, ale lze se nakazit později jiným typem.

Zvýšený výskyt spály byl u školních a předškolních dětí v Jihočeském kraji zaznamenán loni. „Byl ale pozvolný, bez hromadného výskytu, ve většině případů se jednalo o jednotlivé případy. Nebyly zasaženy kolektivy, pro které by bylo nutno přijímat mimořádná opatření,“ dodává Kotrba.
Nemocné děti byly podle něj izolovány doma. „Zdravotní stav dětí sledovali dětští lékaři. V několika málo zařízeních se prováděl na doporučení epidemiologů úklid za použití dezinfekčních prostředků. K protiepidemickým opatřením patří v tomto případě i časté větrání a po dobu inkubace (1-8 dnů) zákaz pořádání hromadných akcí v daném zařízení,“ doplňuje ke scénářům, na které může dojít v případě vyššího výskytu spály.

Výskyt spály:

rok Českobudějovicko/kraj

2005 28 /217
2006 46 /193
2007 39/ 240
2008 53 /225
2009 51/240
2010 99/309
2011* 17/91

*data jsou za prvních 14 týdnů roku 2011