V Branišově budou voliči vybírat ze dvou kandidátních listin.

Občané Branišova
1. Eva Návarová (64), BEZPP, důchodce

SJEDNOCENÍ
1. Bohuslav Mášl (61), BEZPP, regionální ředitel