V Čenkově u Bechyně kandidují nezávislí.

Iva Ambrožová (46), BEZPP, OSVČ účetní
Ing. Romana Hrušková (27), BEZPP, asistentka managementu
Monika Jerhotová (39), BEZPP, expedientka
Martina Jiříčková (34), BEZPP, ošetřovatelka prasat
Ing. Jana Říhová (26), BEZPP, asistentka
František Suchan (75), BEZPP, důchodce
Ing. Marie Tomanová (28), BEZPP, stavební inženýr
Ing. Marie Tomanová (55), BEZPP, zootechnička