V Čížkrajicích byly podány dvě kandidátní listiny, jeden uchazeč kandiduje samostatně.

Petr Bedlán (38), BEZPP, invalidní důchodce

Nezávislí kandidáti
1. Ing. Petr Skamene (42), BEZPP, starosta obce

Sdružení žen
1. Jiřina Vávrová (55), KSČM, v domácnosti