Předchozí
1 z 28
Další

Nyní má každý občan Český Budějovic jedinečnou možnost podpořit jeden z nich. Deník se rozhodl je podrobněji představit a s některými iniciátory připravil i krátké povídání, které se na stránkách tohoto média objeví v následujících dnech.

Loni bylo rozhodnuto o realizaci 10 projektů za 5 milionů korun, letos jde o sumu dvojnásobnou.

Podmínky hlasování: Hlas může udělat obyvatel Českých Budějovic starší 18 let, k dispozici má jeden hlas pro malý projekt a jeden pro velký. Hlasování trvá do neděle 31. října na webu probudejce.cz, kde si lze prohlédnout celou galerii projektů, kromě toho jsou navržené investiční akce k vidění také na náměstí Přemysla Otakara II. ve formě panelové výstavy.

HLASOVAT LZE ZDE.

1) Relax zóna Rožnov

Předmětem projektu je celková rekonstrukce chodníku a vysázení květin na travnatých plochách. Dále bych do prostoru ráda nechala umístit lavičky, herní prvky pro děti a odpadkové koše.

Tento projekt může posloužit všem. Mým cílem je nechat vytvořit příjemné místo nejen pro "rožnovské", ale i pro náhodně procházející.

Od sousedů často slýchám, že onen plácek je ostuda a potřeboval by zkrášlit, s čímž souhlasím. Ledy se naštěstí již trochu hnuly: doprostřed travnatého kruhu byl vysazen strom. Ale stačí to?

Byla bych ráda, aby nezůstalo jen u stromu. Chci, aby prostor zkrásněl a nabídl i jiné možnosti, než pouhé " zkrátím si tudy cestu." Moje představa je taková, že na některé travnaté části se vysází květiny, na další se dají vhodné herní prvky pro děti. lavičky bych nechala umístit po obvodu kruhu. Chodník by prošel celkovou renovací.

Veřejný prospěch

Využití potenciálu prostoru pro odpočinek místních obyvatel. Projekt má podpořit nejen setkávání mezi sousedy, ale přispět též k estetice místa. Krásné květinové záhony bývají často vidět jen v centru města, nicméně i okrajové části Budějc si zaslouží pozornost. Díky herním prvkům se zde mohou zastavit i rodiny s dětmi, když jdou kolem.

1) Relax zóna Rožnov, rozpočet 672 tisíc korun. Předmětem projektu Andrey Protivínské je celková rekonstrukce chodníku a vysázení květin na travnatých plochách.1) Relax zóna Rožnov, rozpočet 672 tisíc korun. Předmětem projektu Andrey Protivínské je celková rekonstrukce chodníku a vysázení květin na travnatých plochách.Zdroj: Archiv probudejce.cz

2) Stromořadí v parku Dlouhá louka

Výsadba stromořadí, které vizuálně a akusticky oddělí stávající park Dlouhá louka od rušné komunikace.

Záměr spočívá ve výsadbě cca 120 m dlouhého stromořadí na západní straně parku Dlouhá louka. Stromořadí vizuálně a akusticky oddělí stávající park od rušné komunikace Na Dlouhé louce. Stromořadí by mělo být tvořeno kombinací vzrostlých jehličnatých stromu (cca 2-3 m výšky) v těsném uspořádání. Tím bude zajištěno oddělení parku od komunikace i v zimních měsících. Stromořadí může být z vnitřní strany parku doplněno keřovým patrem, které zvýší jeho estetickou hodnotu.

Oddělení parku od komunikace zvýší pohodu pobytu v dnes poměrně málo využívané části parku. Celkově tak úprava přispěje ke zvýšení návštěvnosti levého břehu Vltavy před Jiráskovým jezem.

Veřejný prospěch

Park na Dlouhé louce je často využíván pro průchod z centra města do parku Stromovka. Navrhovaná úprava zvýší hodnotu parku v podobě nové klidové části pro trávení volného času a zvýší tím jeho návštěvnost. Stromořadí zároveň zvýší jeho estetickou hodnotu.

2) Stromořadí v parku Dlouhá louka, rozpočet 270 tisíc korun. Návrh Michala Rotbauera na výsadbu stromořadí, které vizuálně a akusticky oddělí stávající park Dlouhá louka od rušné komunikace.2) Stromořadí v parku Dlouhá louka, rozpočet 270 tisíc korun. Návrh Michala Rotbauera na výsadbu stromořadí, které vizuálně a akusticky oddělí stávající park Dlouhá louka od rušné komunikace.Zdroj: Archiv probudejce.cz

3) Venkovní lezecká stěna – boulder na Složišti

Příprava a realizace veřejně přístupného "boulder hřiště" na Složišti.

Lezení na umělých horolezeckých stěnách je stále více populární. Bezpečnou alternativou je bouldering – lezení bez lan a jištění bez zkušeností na malých umělých i přírodních blocích. Záměrem projektu je vybudování veřejně přístupného boulder hřiště na Složišti pro děti a mládež o několika blocích o výšce cca 2,7 metru a s odpovídající bezpečnou dopadovou plochou. Jedná se o první veřejně přístupné boulder hřiště ve městě České Budějovice. Není potřeba pomůcek, činnost není finančně náročná. Boulder hřiště nabízí volnočasovou aktivitu, která podporuje děti a mládež v pohybovém rozvoji ve venkovním prostředí a na čerstvém vzduchu.

Veřejný prospěch

Boulder hřiště je určeno pro širokou veřejnost, převážně pro děti a mládež. Při lezení jsou zapojovány svaly celého těla, je nutná správná koordinace ruka-noha a jedná se o prvek, který je možné využít celoročně. Samozřejmostí při realizaci jsou vhodné dopadové plochy pro co největší bezpečnost. Veřejný prospěch projektu je podpora celoročního sportování dětí a mládeže.

3) Venkovní lezecká stěna – boulder na Složišti, rozpočet 690 tisíc korun. Přípravu a realizaci veřejně přístupného 'boulder hřiště' na Složišti navrhuje Barbora Čížková.3) Venkovní lezecká stěna – boulder na Složišti, rozpočet 690 tisíc korun. Přípravu a realizaci veřejně přístupného 'boulder hřiště' na Složišti navrhuje Barbora Čížková.Zdroj: Archiv probudejce.cz

4) Zastínění dětského hřiště u Malého jezu

Zastínění dětského pískoviště pomocí sluneční plachty a novými stromy rozšíří dětem a rodičům možnosti, jak trávit čas venku i během horkých slunečných dnů.

Dětské hřiště u Malého jezu je vyhledávaným místem pro rodiče s dětmi. Jeho hlavní nevýhodou je absence stínu na pískovišti a ostatních herních prvcích, které jsou určeny pro nejmenší děti. To má za následek, že je hřiště v parných slunných dnech většinou využíváno méně, než na jaře nebo na podzim, kdy slunce tolik nepálí. Instalace sluneční plachty, která by během léta zastínila pískoviště, doplněná o výsadbu vhodných dřevin v areálu hřiště by rozšířila stinné plochy, na které se stahují všichni, kteří se vypraví s dekou na piknik právě na Malák. Kromě sluneční plachty a výsadby stromů by došlo k výměně dřevěného obložení pískoviště, které má nejlepší léta za sebou. Projekt je inspirován realizovanými a oceňovanými návrhy z jiných českých měst a obcí.

Veřejný prospěch

Rozšíření využitelnosti existujícího areálu dětského hřiště.

4) Zastínění dětského hřiště u Malého jezu, rozpočet 148 tisíc korun. David Šeda si představuje zastínění hřiště v lokalitě pomocí sluneční plachty a stromů.4) Zastínění dětského hřiště u Malého jezu, rozpočet 148 tisíc korun. David Šeda si představuje zastínění hřiště v lokalitě pomocí sluneční plachty a stromů.Zdroj: Archiv probudejce.cz

5) Odpočinková zóna Haklovy Dvory

Pozorovatelna ptactva - altán či lavičky na břehu Novohaklovského rybníka s panoramatickým výhledem.

Projekt klidové zóny v Haklových Dvorech spočívá ve splynutí ornitologické pozorovatelny v podobě altánu či laviček a krajinné oblasti Českobudějovicka.

Tento projekt může navázat na budoucí stavbu altánů a vyhlídkový plošin u Vrbenských rybníků, má zlepšit cestovní ruch v dané oblasti, podpořit edukaci občanů o místní krajině, ale i zvýšit možnosti odpočinku místních obyvatel. Díky blízkosti ptačí rezervace může místo dále sloužit jako základna pro ornitology.

Cílem projektu je plně využít potenciálu oblasti při zachování rázu místní krajiny. Projekt počítá v menší míře s úpravou terénu, který nadále zůstane zatravněný, a počítá zachovat dřeviny jako přirozený okraj klidové zóny. Centrem oblasti bude pozorovatelna ptactva - altán či lavičky.

Veřejný prospěch

Odpočinkové místo pro místní obyvatele, cyklisty, ornitology a návštěvníky Novohaklovského rybníka a okolí.

5) Pozorovatelna Haklovy Dvory, rozpočet 449 tisíc korun. Erik Ferchenbauer by rád vybudoval altán či lavičky na břehu Novohaklovského rybníka s panoramatickým výhledem.5) Pozorovatelna Haklovy Dvory, rozpočet 449 tisíc korun. Erik Ferchenbauer by rád vybudoval altán či lavičky na břehu Novohaklovského rybníka s panoramatickým výhledem.Zdroj: Archiv probudejce.cz

6) Modernizace dětského hřiště na rohu ulic Fr. Šrámka a Lipenská

Cílem projektu je modernizace stávajícího dětského hřiště v ul. Fr. Šrámka/Lipenská a vytvoření tak herního a odpočinkového místa pro děti a jejich rodiče.

V lokalitě Pražského předměstí není v současné době dostupné žádné dětské hřiště kromě hřiště na rohu ul. Fr. Šrámka/Lipenská, které je relativně zanedbané. V místě se aktuálně nachází dvě malé prolézačky, houpačka a dvě lavičky. Místo by si zasloužilo více herních prvků a pískoviště. Podél oplocení by se nabízela instalace vzdělávacích prvků/tabulí. Instalace vstupní branky by napomohla zvýšení bezpečnosti pohybu dětí na hřišti a jejich znemožnění vstupu do blízké komunikace a zejména by se omezil vstup domácích mazlíčků jejichž exkrementy často zdobí vstup na hřiště. V současné době je hřiště ze dvou stran oplocené pletivem z něhož jedna strana je přetažená zelenou fólií kvůli zastínění kontejnerových stání. Hřiště by se mohlo stát skvělým odpočinkovým a herním místem pro místní děti a jejich rodiče.

Veřejný prospěch

V lokalitě Pražského předměstí žije stále více mladých rodin s malými dětmi a vytvoření nového, moderního dětského hřiště by jistě uvítali pro trávení volného času v blízkosti svých domovů.

6) Modernizace dětského hřiště na rohu ulic Fr. Šrámka a Lipenská, rozpočet 530 tisíc korun. Autorem projektu je Jan Hoffmann, cílem je modernizace a vytvoření herního a odpočinkového místa pro rodiče a děti.6) Modernizace dětského hřiště na rohu ulic Fr. Šrámka a Lipenská, rozpočet 530 tisíc korun. Autorem projektu je Jan Hoffmann, cílem je modernizace a vytvoření herního a odpočinkového místa pro rodiče a děti.Zdroj: Archiv probudejce.cz

7) Pétanque Stromovka

Dvě hrací plochy pro pétanque oddělené květinovým levandulovým pásem umístěné v klidné zóně lesoparku Stromovka v blízkosti nově otevřeného stánku s občerstvením, kde bude možné zapůjčit si potřebné vybavení ke hře.

Co: Dvě zpevněné dráhy pro pétanque, které budou pro zvýšení bezpečnosti odděleny květinovým pásem z levandulí. U každé dráhy budou umístěny dvě lavičky a stolek. Pro udržení čistoty bude instalován jeden odpadkový koš.

Proč: Pétanque je zábava pro nadšence všech věkových kategorií, je to společensko – sportovní aktivita, při které se potkávají lidi venku na čerstvém vzduchu. U této hry hraje spíše roli šikovnost, schopnost koncentrace nebo taktika než fyzická zdatnost. I proto mohou prarodiče úspěšně soupeřit se svými vnoučaty nebo muži se ženami. Hřiště na pétanque je navrženo jako prakticky bezúdržbové a při samotné hře není okolí zatěžováno nadměrným hlukem. Výhodou je blízkost frekventované cyklostezky a stánku s občerstvením, kde bude možnost zapůjčit si potřebné sportovní vybavení.

Park Stromovka se tak stane veřejným prostorem s ještě atraktivnější nabídkou volnočasových aktivit ve městě.

Pro koho: senioři, rodiny s dětmi, skupiny přátel, rekreační sportovci

Veřejný prospěch

Zatraktivnění nabídky volnočasových aktivit pro širokou veřejnost v parku Stromovka

7) Pétanque Stromovka, rozpočet 376 tisíc korun. Pavol Čakan navrhl dvě hrací plochy pro pétanque oddělené levandulovým pásem umístěné v lesoparku Stromovka v blízkosti stánku s občerstvením, kde bude možné zapůjčit si vybavení ke hře.7) Pétanque Stromovka, rozpočet 376 tisíc korun. Pavol Čakan navrhl dvě hrací plochy pro pétanque oddělené levandulovým pásem umístěné v lesoparku Stromovka v blízkosti stánku s občerstvením, kde bude možné zapůjčit si vybavení ke hře.Zdroj: Archiv probudejce.cz

8) Rozbušíme Zeleno-modré srdce Nového Vráta

Chceme slyšet tlukot „Zeleno-modrého srdce Nového Vráta“. Žádáme o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí v parku, které umožní pikniková posezení, pořádání společenských akcí, hry dětí, odpočinek v přírodě v blízkosti vodní plochy. Jedinečný prostor bude vytvořen pro starší děti v rozšířeném území za parkem, kde budou pingpongové stoly, workoutové prvky či koš na streetball na vhodném hracím povrchu. Prostor bude věnován možnostem relaxace pro starší obyvatele a rodičům s malými dětmi.

Veřejný prospěch

Realizace projektu Rozbušíme „Zeleno-modrého srdce Nového Vráta“ bude přínosem pro děti navštěvující místní ZŠ a MŠ T.G.M. a otevře se všem zájmovým skupinám obyvatel pro jejich volnočasové aktivity – sdružení dobrovolných hasičů, klub důchodců, dětské centrum Šikulka a obyvatelům všech věkových kategorií nejen z Nového Vráta.

8) Rozbušíme Zeleno-modré srdce Nového Vráta, rozpočet 2,5 milionu korun. Eva Semančíková žádá o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí, které umožní pikniková posezení, pořádání akcí, hry dětí i relax.8) Rozbušíme Zeleno-modré srdce Nového Vráta, rozpočet 2,5 milionu korun. Eva Semančíková žádá o finance na vytvoření přírodního přátelského prostředí, které umožní pikniková posezení, pořádání akcí, hry dětí i relax.Zdroj: Archiv probudejce.cz

9) Manuál čistý Malák

Lokalita tzv. Maláku patří mezi oblíbená sportovní i relaxační místa jižně od centra Českých Budějovic. Území je dnes bez předem dané koncepce postupně doplňováno o různé nové prvky, stánky či nesourodý mobiliář.

Největší hodnotou oblasti Maláku – krajiny v okolí Malého a Velkého jezu na obou březích řeky Malše – je přitom jeho celistvý přírodní charakter, vizuální čistota, možnost využití volného veřejného prostranství bez nadbytečných stavebních zásahů. Celková kvalitně zpracovaná architektonická či krajinářská koncepce (manuál) by byl ze své podstaty to nejlepší, jak místo jednotně a plánovaně rozvíjet a spravovat - ať už v duchu ponechání přírodního charakteru místa a jeho nedoplňování o další prvky (strategie a plán údržby), anebo doplňování, ale koncepčně - dle předem dané studie, ne nahodile ad hoc vymýšlenými řešeními, jako se to děje dnes.

Rádi bychom území Maláku viděli čisté, bez vizuálního smogu jako jsou reklamní plachty, reklamní áčka a jiné nosiče. Architektonická, krajinářská studie či manuál by napověděly, jak k místu přistupovat, daly by správě území řád, náležitou péči a přinesly architektonickou kvalitu v případě nutných stavebních zásahů (opravy stávajícího objektu občerstvení, veřejných WC, kabin k převlékání apod.). Ať zde převládá čistý vzduch a nerušené přírodní prostředí pro setkávání obyvatel všech věkových kategorií.

Veřejný prospěch

Veřejný prostor přírodního charakteru u Malého jezu po obou stranách Malše je jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších lokalit v Českých Budějovicích. Území by si zasloužilo koncepční uvažování o celku i detailu, které by přinesl celkový architektonicko-krajinářský manuál.

9) Manuál čistý Malák, rozpočet 550 tisíc korun. Kateřina Landová a Jan Veselý by rádi viděli území čisté, bez vizuálního smogu jako jsou reklamní plachty, áčka a jiné nosiče. Architektonická, krajinářská studie by napověděly, jak k místu přistupovat.9) Manuál čistý Malák, rozpočet 550 tisíc korun. Kateřina Landová a Jan Veselý by rádi viděli území čisté, bez vizuálního smogu jako jsou reklamní plachty, áčka a jiné nosiče. Architektonická, krajinářská studie by napověděly, jak k místu přistupovat.Zdroj: Archiv probudejce.cz

10) Bouldrová stěna u řeky Malše (levý břeh)

Bouldrování je nekonečná hra s neuvěřitelným množstvím pohybů a kroků, která je určena pro lezce i amatéry všech výkonnostních skupin. K této pohybové aktivitě nepotřebujete žádného partnera na jištění a proto také nabírá rychle na popularitě a může se mu věnovat široká veřejnost. Projekt zahrnuje výstavbu stěny s doskočištěm a oplocením pro automatické noční uzavírání, která by sloužila zdarma veřejnosti.

Navrhujeme vybudování bouldrové stěny vysoké přibližně 4 m včetně doskočiště (matrace min 20 cm) a zázemí pro návštěvníky (uzamykatelné skříňky/boxy).

Stěna by měla být oplocená, aby mohla být automaticky uzavírána v nočních hodinách (noční zámek) především vzhledem k trvale umístěným matracím doskočiště.

Veřejný prospěch

Možnost provozování populární a rozvíjející se sportovní aktivity v pěkném prostředí v širším centru města.

Rozšíření sportovní nabídky pro občany města o aktivitu, která v celé Evropě nabírá na popularitě.

10) Bouldrová stěna u řeky Malše (levý břeh), rozpočet 2,4 milionu. Jan Veselý do projektu zahrnul výstavbu stěny s doskočištěm a oplocením pro automatické noční uzavírání, která by sloužila zdarma veřejnosti.10) Bouldrová stěna u řeky Malše (levý břeh), rozpočet 2,4 milionu. Jan Veselý do projektu zahrnul výstavbu stěny s doskočištěm a oplocením pro automatické noční uzavírání, která by sloužila zdarma veřejnosti.Zdroj: Archiv probudejce.cz

11) Nemanické náměstíčko

Cílem projektu je vytvoření náměstíčka, které by bylo místem setkávání, odpočinku a příležitostných oslav obyvatel Nemanic.

Navrhovaný prostor je přibližným středem místní části Nemanice a historicky zde byla úřední deska, kam byli občané zvyklí chodit zjišťovat novinky ve městě. Aktuálně není v Nemanicích žádné obdobné místo, kam by se dal umístit vánoční strom, májka či jenom uspořádat setkání občanů. Součástí projektu je příjemné posezení pod stromy, vodní prvek a vyvýšené posezení s valem, který přirozeně částečně snižuje hluk od Pražské třídy. Zároveň je zde prostor pro zapojení mobilního stánku k zajištění různých oslav. Projekt se nachází v blízkosti aktuálně realizovaného projektu Pohybového parku pro děti a celkově doplňuje funkčnost celého území.

Veřejný prospěch

Místo může být vhodným prostorem k setkání občanů a k příležitostným oslavám a probuzení života v místní části Nemanice.

11) Nemanické náměstíčko, rozpočet 2,39 milionu korun. Ludmila Váchová chce vytvořit náměstíčko, které by bylo místem setkávání, odpočinku a příležitostných oslav obyvatel Nemanic.11) Nemanické náměstíčko, rozpočet 2,39 milionu korun. Ludmila Váchová chce vytvořit náměstíčko, které by bylo místem setkávání, odpočinku a příležitostných oslav obyvatel Nemanic.Zdroj: Archiv probudejce.cz

12) Workoutová hřiště

Workoutové hřiště je veřejně přístupný mobiliář sloužící dospělým i dětem k posilování, protažení a zdokonalení fyzické kondice. Je vhodným doplňkem pro sportovně – rekreační zóny, kde lidé často tráví volný čas. Proto navrhuji dvě lokality – Máj (u Branišovského lesa) a břeh řeky Vltavy u Meteoru. Za zmínku stojí, že trénovaní na workoutových hřištích je především všestranné a komplexní. Cílem není mít velké svaly, ale zdravé, silné, zpevněné i pružné tělo. Proto jsou tato hřiště využívána všemi lidmi napříč generacemi, nesportovci i profesionály, proto jsou vhodná pro každého Budějčáka!

Jediné podobné hřiště zatím stojí pouze poblíž Malého jezu na levém břehu Malše. To však svou kapacitou přestává stačit, navíc se nachází na okraji města. V projektu proto navrhuji vybudování dalších dvou hřišť na dostupných místech v ČB, tak, aby byl tento typ tréninku dostupný více lidem po celém městě.

Veřejný prospěch

Tento prvek ve veřejném prostoru umožňuje všem obyvatelům města bezplatně a na čerstvém vzduchu zdokonalovat svou fyzickou kondici. Je další příležitostí pro rozvoj volnočasových aktivit, například v kombinaci běhu či cyklistiky, které lidé už nyní v souvisejících rekreačních oblastech provozují.

Jde o projekt, ze kterého mohou profitovat všechny věkové skupiny obyvatel města České Budějovice, od nesportovců až po profesionály. Zároveň jde o levnou a udržitelnou alternativu k posilovnám, kterou mohou využít například i školy při hodinách tělesné výchovy nebo sportovní kluby.

12) Workoutová hřiště, rozpočet 700 tisíc korun. Lukáš Hybša navrhuje dvě lokality – Máj (u Branišovského lesa) a břeh řeky Vltavy u Meteoru pro realizaci. Trénovaní na workoutových hřištích je podle něj všestranné a komplexní.12) Workoutová hřiště, rozpočet 700 tisíc korun. Lukáš Hybša navrhuje dvě lokality – Máj (u Branišovského lesa) a břeh řeky Vltavy u Meteoru pro realizaci. Trénovaní na workoutových hřištích je podle něj všestranné a komplexní.Zdroj: Archiv probudejce.cz

13) Certifikovaná běžecká trať

Vytvořit v rámci ČB certifikovanou trasu na půlmaraton, respektive 10 km a 5 km. Provést značení jednotlivých kilometrů a jeden kilometr vyznačit po sto metrech.

V Českých Budějovicích není žádný veřejně přístupný atletický stadión, na kterém by mohli běžci trénovat. Běžci tak musí často jezdit mimo krajské město např. do Ledenic, Zlivi apod. Zároveň je GPS nepřesná, proto se běžci často uchylují k neoficiálnímu značení na stezce, které bývá také nepřesné a nevzhledné. Navrhuji vytvořit trať na půlmaraton s vyznačením jednotlivých kilometrů, tak aby mohla být trasa využívána i pro kratší tratě, a jeden kilometr vyznačit po sto metrech. Projekt je určen pro všechny běžce, kteří si chtějí přesně změřit čas, porovnat svůj čas s ostatními, či trénovat intervaly, tempové běhy na přesně změřených úsecích. Pro projekt se jako vhodná jeví cyklostezka od Dlouhého mostu směr zdymadlo, kterou běžci hojně využívají. Uvedený projekt nebude žádné uživatele stezky omezovat. Jedná se o certifikaci, tj. přesné změření vzdálenosti, a v provedení značení piktogramů na stezce. Protože se nejedná o nákladnou akci, která nikoho neomezuje, bylo by ideální provést dohodu s městem Hluboká nad Vltavou, aby trasa vedla z ČB na Hlubokou a zpět, takže i obyvatelé Hluboké by ji mohli využívat. Další navrhovanou variantou je start a cíl u Dlouhého mostu, kdy by trasa mohla vést 5,5 km po levém břehu Vltavy směr zdymadlo a zpět a 5 km po pravém břehu Vltavy směr zdymadlo a zpět. Variant kudy vést trasu je jistě více, ale výše uvedené jsou ty nejvíce běžci využívané.

Veřejný prospěch

Podpora pohybových aktivit, což má vliv na zdraví obyvatel. Přístup běžcům k přesně zaměřené trati. Běžci už nebudou muset jezdit trénovat na stadióny mimo krajské město. Ze stezky zmizí nevzhledné neoficiální značení.

13) Certifikovaná běžecká trať, rozpočet 16 500 korun. Tomáš Lomský by rád vytvořil v rámci ČB certifikovanou trasu na půlmaraton, respektive 10 km a 5 km a provedl značení jednotlivých kilometrů a jeden kilometr vyznačit po sto metrech.13) Certifikovaná běžecká trať, rozpočet 16 500 korun. Tomáš Lomský by rád vytvořil v rámci ČB certifikovanou trasu na půlmaraton, respektive 10 km a 5 km a provedl značení jednotlivých kilometrů a jeden kilometr vyznačit po sto metrech.Zdroj: Archiv probudejce.cz

14) Sportovně relaxační zóna Stromovka

Cílem je renovace stávající plochy využívané pro skateboarding, basketball a volejbal na okraji lesoparku Stromovka. Stávající plocha je z hlediska skateboardingu vybavena nedostatečným povrchem, proto by bylo vhodné tuto plochu zrevitalizovat a zachovat využití pro více sportů. Rozšíření této plochy dává smysl vzhledem k poloze, ale i z hlediska rozšíření možných aktivit pro různé věkové kategorie uživatelů v prostoru lesoparku Stromovka.

Plochu, vhodně umístěnou na okraji lesoparku, lze po rekonstrukci využít jako jeden z vstupních bodů s širokým využitím pro děti, mladistvé i dospělé. Vzhledem k rozloze lesoparku a možným aktivitám pomůže vybudování multifunkčního prostoru pokrýt potřeby primárně dětí a mladistvých, což v lokalitě rozšíří vyžití pro celé rodiny. Snadnou dostupností z jižní strany a také z městského centra může prostor sloužit jako alternativa k aktuálně přetíženému skateparku 4Dvory.

Veřejný prospěch

Podpora dostupnosti sportovního volnočasového vyžití pro děti a mládež. Rozprostření zátěže z centrálního skateparku v parku 4Dvory do další lokality. Vybudování vstupního bodu v lokalitě, kde existuje vyžití pro celou rodinu. Zlepšení podmínek pro streetové sporty v Českých Budějovicích.

14) Sportovně relaxační zóna Stromovka, rozpočet 2,45 milion. Tomáš Bartha by chtěl zrenovovat stávající plochy využívané pro skateboarding, basketball a volejbal na okraji lesoparku Stromovka.14) Sportovně relaxační zóna Stromovka, rozpočet 2,45 milion. Tomáš Bartha by chtěl zrenovovat stávající plochy využívané pro skateboarding, basketball a volejbal na okraji lesoparku Stromovka.Zdroj: Archiv probudejce.cz

15) Revitalizace malé vodní nádrže Helerák

Revitalizace malé vodní plochy ,,Helerák" na p. č. 691 v k. ú. České Budějovice 3, Kněžské Dvory

Popis současného stavu:

Jedná se o stávající boční rybníček napájený bezejmennou vodotečí (z Nemanického rybníka). Rybníček je v havarijním stavu. Je zabahněný, má nefunkční napouštěcí i vypouštěcí objekt. Opravu potřebuje i dělící hrázka a opěrná zeď vedoucí podél komunikace.

Rybníček kdysi sloužil patrně jako požární nádrž, v minulosti byl opravený a čistý a zejména v zimním období byl využíván na bruslení. V letním období tam chodily děti s rodiči chytat malé rybky.

Současný stav je havarijní, rybníček není využívaný a postupně zarůstá. Jeho obnova by zlepšila životní prostředí, vznikl by lokální biokoridor s retencí vody o objemu cca 500 m3 při ploše vodní hladiny 520 m2.

Popis navrženého opatření:

V rámci revitalizace této malé vodní nádrže by byla provedena oprava dělící hrázky, napouštěcího a vypouštěcího zařízení, odstranění sedimentů o objemu cca 200 m3 a byla by opravena i opěrná zeď podél komunikace.

Veřejný prospěch

Vrácení rybníčku do stavu, kdy bude plnit rekreační funkci a nebude svým zápachem obtěžovat.

15) Revitalizace malé vodní nádrže Helerák, rozpočet 570 tisíc. Jaroslav Havlíček by rád vrátil rybníček do stavu, kdy bude plnit rekreační funkci a nebude svým zápachem obtěžovat.15) Revitalizace malé vodní nádrže Helerák, rozpočet 570 tisíc. Jaroslav Havlíček by rád vrátil rybníček do stavu, kdy bude plnit rekreační funkci a nebude svým zápachem obtěžovat.Zdroj: Archiv probudejce.cz

16) Dětské hřiště budoucnosti

Revitalizace a obnova současného zanedbaného stavu dětského hřiště v ulici Fr. Ondříčka u domu č.p. 16, Č. Budějovice.

V rámci cíle tohoto projektu vidím v provedení revitalizace a obnovy současného zanedbaného stavu dětského hřiště ve formě dvou prolínajících se prostorů – oddechový prostor pro maminky s malými dětmi s využitím modernizace stávajících prvků dětského hřiště s myšlenkou jejich variability (polo parková úprava s terénními prvky). Ve formě klidové zóny (lavičky, sedátka, v polostínu v letních měsících) přecházející do terasovité úpravy svažujícího do strany, kde se vytvoří stupně, na nichž mohou lidé sedět, lehnout si, oddychnout, slunit a sledovat hraní svých dětí. Dále by na tuto terasovitou úpravu mohlo navazovat přilehající dětské hřiště a jeho možné obměny s výhledem pro měnící zájmy dětí. Zde by se mohla využít kombinace herních prvků z přírodních materiálů a současných materiálů (plast, lanové systémy, prolézačky, houpačky, skluzavky, sportovní prvky k posilování a udržování tělesné kondice). A to vše ve vzájemném prolínání obou prostorů. Tento prostor mohou využívat děti z přilehlé školky a nejen ty. Na místě by mohl být vystaven i prostor pro pétanque, či jiné sportovní prvky k posílení kondice.

Veřejný prospěch

Vytvoření multi společenského prostoru, zaměřeného na ekologii a na udržitelný způsob života, kde by docházelo k harmonii vztahů mezi člověkem a přírodou. Vytvoření takového místa, v němž se budou střetávat všechny věkové vrstvy občanů.

16) Dětské hřiště budoucnosti, rozpočet 1,043 milionu korun. Revitalizace a obnova současného zanedbaného stavu dětského hřiště v ulici Fr. Ondříčka leží na srdci Ondřeji Pecháčkovi.16) Dětské hřiště budoucnosti, rozpočet 1,043 milionu korun. Revitalizace a obnova současného zanedbaného stavu dětského hřiště v ulici Fr. Ondříčka leží na srdci Ondřeji Pecháčkovi.Zdroj: Archiv probudejce.cz

17) Rozšíření a revitalizace naučné stezky u Vrbenských rybníků

Cílem projektu je rozšíření stávající stezky u Vrbenských rybníků o novou trasu. Tato trasa bude doplněna o lavičky a nové informační tabule, které budou mít krátký, ale zato poutavý text. Tabule budou obsahovat aktivní herní prvky a využívat moderní vzdělávací technologie. Přes QR kódy půjde přehrát konkrétní zpěv ptáků na tabulích, zjistit další zajímavosti a zahrát si hru. Na stromech budou umístěny budky pro nová stanoviště ptáků a krmítka.

Veřejný prospěch

Nové informační tabule podnítí zájem všech věkových skupin o přírodu. Využití QR kódů a aktivních prvků zaujme především mladší návštěvníky. Žáci základních škol se zde mohou vzdělávat a v rámci praktické výuky naučit mnoho zajímavých věcí, stejně jako členové skautských a přírodovědných oddílů. Lavičky poslouží návštěvníkům všech věkových skupin pro odpočinek. Propojením nové trasy se stávající stezkou dojde ke zatraktivnění celého místa. Projekt myslí i na prvky vedoucí k ochraně ptactva, tedy budky pro hnízdění a krmítka.

17) Rozšíření a modernizace stezky u Vrbenských rybníků, rozpočet 410 tisíc. Jedná se o studentský projekt pod vedením Stanislavy Velcové z Obchodní akademie České Budějovice. Cílem je rozšíření stávající stezky o novou trasu doplněnou lavičkami a informa17) Rozšíření a modernizace stezky u Vrbenských rybníků, rozpočet 410 tisíc. Jedná se o studentský projekt pod vedením Stanislavy Velcové z Obchodní akademie České Budějovice. Cílem je rozšíření stávající stezky o novou trasu doplněnou lavičkami a informaZdroj: Archiv probudejce.cz

18) Dětské hřiště – sídliště Máj

Projekt se zabývá bezpečným dětským hřištěm na sídlišti Máj, tak aby nerušilo ostatní obyvatele

Předmětem projektu "Dětské hřiště - sídliště Máj" je vytvoření a doplnění dětského hřiště u výměníku "U Evžena". Hřiště bude bezpečné a hlavně oplocené nízkým plotem, protože město v minulosti neschválilo povinnost mít psa na vodítku, psí exkrementy od nezodpovědných majitelů psů tedy na hřišti být nemohou. Hřiště bude obsahovat hrací prvky: pískoviště, skluzavku s domečkem, dětskou kuchyňku, a dřevěné auto, viz přiložené fotografie. Hřiště je v dostatečné vzdálenosti od panelových domů, takže případný smích a křik dětí už nebude nikoho rušit. Hřiště bude doplněno lavičkami a odpadkovým košem. Dle provozního řádu by hřiště kontrolovala městská policie a uzavírala ho.

Veřejný prospěch

Jako vysvětlení veřejného zájmu bych si vypůjčil část textu skupiny Katapult s malou úpravou: A co děti? Mají si na Máji, kde hrááát?

18) Dětské hřiště - sídliště Máj, rozpočet 860 tisíc korun. Tomáš červený by chtěl vybudovat a doplnit dětské hřiště u výměníku U Evžena. Místo pro děti má být bezpečné a hlavně oplocené nízkým plotem.18) Dětské hřiště - sídliště Máj, rozpočet 860 tisíc korun. Tomáš červený by chtěl vybudovat a doplnit dětské hřiště u výměníku U Evžena. Místo pro děti má být bezpečné a hlavně oplocené nízkým plotem.Zdroj: Archiv probudejce.cz

19) Skatepark Suché Vrbné

Vytvoření prostoru pro sportovní a volnočasové aktivity v hustě obydlené lokalitě, kde toto zatím zcela chybí. Klubová sportoviště jsou pouze pro členy klubů určené pro trénink a zápasy, takže ve volném čase děti nemají žádný prostor a využívají méně frekventované silnice, kde jejich aktivity vadí a hrozí nebezpečí nehody. Samozřejmě obtěžují okolí i hlukem, což způsobuje problémy.

Vzhledem k tomu, že v Suchém Vrbném není žádné vyžití pro větší děti a hodně jich v současné době jezdí na koloběžkách a skateboardech, dělají různé triky a samozřejmě k tomu využívají každý volný plácek a méně rušnou silnici v zástavbě, kde jsou mnohým spoluobčanům trnem v oku, bylo by dobré vytvořit jim místo, kde by mohly v klidu pobývat. Rodiče samozřejmě raději podporují tyto aktivity, než aby se děti scházely v parku u Alberta a dostaly se tam do nějaké party posedávajících individuí. Jiní lidé si naopak na koloběžkáře neustále stěžují, přivolávají policejní hlídky a dochází ke zbytečným konfliktům. Proto by bylo skvělé, kdyby se našlo místo pro tento druh vyžití v naší lokalitě, na Máj to mají přece jen dost daleko.

Veřejný prospěch

Skate park v Suchém Vrbném nebo v jeho okolí by znamenal sportovní vyžití mládeže oddělené od obydlené oblasti a odstranění konfliktů mezi obyvatelstvem, podpora sportu a zabránění znuděnému posedávání a vymýšlení hloupostí. Zabránění případným dopravním nehodám při ježdění koloběžkářů na silnici

19) Skatepark Suché Vrbné, rozpočet 2,5 milionu. Podle Šárky Smejkalové chybí v lokalitě prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. Větší děti podle ní jezdí na koloběžkách a skateboardech a využívají každý volný plácek i silnici v zástavbě.19) Skatepark Suché Vrbné, rozpočet 2,5 milionu. Podle Šárky Smejkalové chybí v lokalitě prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. Větší děti podle ní jezdí na koloběžkách a skateboardech a využívají každý volný plácek i silnici v zástavbě.Zdroj: Archiv probudejce.cz

20) Městský holubník

Vybudování holubníku pro holuby žijící ve městě. Díky tomu lze ochránit památky a eticky regulovat holubí populaci.

Holubi ve městě trpí hlady, nemocemi, jsou bez jakékoli péče a zázemí a ničí památky. Městský holubník je řešením, které pomáhá mít holubí populaci pod kontrolou eticky, bez střílení a trávení. Část vajec nahrazuje pověřená osoba sádrovými atrapami. Zdraví ohlídáme odklízením případných kadaverů a především podáváním přirozené stravy, která přispívá ke zlepšení zdraví holubů a ke snížení agresivity trusu. Holubi tráví v holubníku až 80 % času. Neposedávají tedy po římsách ani památkách a neznečišťují je svým trusem a hnízdy.

Divoká zvířata mají zastání v záchranných stanicích, domácí zase v útulcích. Holubi nejsou ani v jedné z kategorií. V dnešní době, kdy znovunalézáme respekt k přírodě považuji za nutné učinit krok vpřed i tímto směrem. Konkrétní místo pro holubník není prozatím určeno.

Veřejný prospěch

Ochrana památek a budov před trusem a hnízdy. Není potřeba instalovat nevzhledné sítě ani ostny proti holubům. Holubi totiž kálí, hnízdí i odpočívají v holubníku.

20) Městský holubník, rozpočet 290 tisíc korun. Marcela Kassai by chtěla vybudovat holubník pro holuby žijící ve městě. Díky tomu lze ochránit památky a eticky regulovat holubí populaci.20) Městský holubník, rozpočet 290 tisíc korun. Marcela Kassai by chtěla vybudovat holubník pro holuby žijící ve městě. Díky tomu lze ochránit památky a eticky regulovat holubí populaci.Zdroj: Archiv probudejce.cz

21) Agility park – psí hřiště

Cílem projektu je umožnit v okolí Palackého náměstí a Pražského předměstí volné venčení a výcvik psů. Vybudování agility parku by mělo pomoci obyvatelům z okolí centra města, Palackého náměstí a Pražského předměstí. V této lokalitě není pro komunitu pejskařů možnost venčit a cvičit psy bez vodítka a zároveň je mezi sebou bezpečně socializovat.

Veřejný prospěch

Volně přístupný, ale uzavřený prostor pro majitele psů určený pro venčení, výcvik a socializaci psů, kdy nebudou volně pobíhající psi porušovat městskou vyhlášku ani ohrožovat ostatní obyvatele.

21) Agility park - psí hřiště, rozpočet 615 tisíc korun. Zuzana Čapková chce umožnit v okolí Palackého náměstí a Pražského předměstí volné venčení a výcvik psů.21) Agility park - psí hřiště, rozpočet 615 tisíc korun. Zuzana Čapková chce umožnit v okolí Palackého náměstí a Pražského předměstí volné venčení a výcvik psů.Zdroj: Archiv probudejce.cz

22) Zelená Smetanka

Cílem projektu oživit sousedské vztahy i samotnou ulici B. Smetany zelení a kolostavy. V plánu je pouliční sousedská slavnost, zapojení obyvatel do tvorby finální podoby projektu oživení ulice a pak i samotná realizace sousedskými silami pod vedením zkušených odborníků.

Veřejný prospěch

1) Posílení sousedských vztahů po izolaci během pandemie a seznámení se navzájem.
2) Plánované ozelenění ulice podpoří zadržování vody, omezí přehřívání povrchů, podpoří biologickou diverzitu, povede ke zkvalitnění života obyvatel ulice i veřejného prostoru, který využívá velká řada dalších spoluobčanů.
3) Umístěním stání pro kola dojde k usnadnění využívání cyklistické dopravy nejenom obyvatelům ulice, ale i jejím návštěvníkům.

22) Zelená Smetanka, rozpočet 250 tisíc korun. Jan Šíma a Anna Šlechtová by rádi oživili sousedské vztahy i ulici B. Smetany zelení a kolostavy. V plánu je pouliční slavnost, zapojení obyvatel do tvorby projektu a jeho realizace.22) Zelená Smetanka, rozpočet 250 tisíc korun. Jan Šíma a Anna Šlechtová by rádi oživili sousedské vztahy i ulici B. Smetany zelení a kolostavy. V plánu je pouliční slavnost, zapojení obyvatel do tvorby projektu a jeho realizace.Zdroj: Archiv probudejce.cz

23) Májová zahrada

Vytvoření městské komunitní přírodní zahrady na sídlišti Máj. Zahrada bude místem pro relaxaci, aktivní odpočinek, dobrovolnickou práci, edukaci dospělých i dětí všech věkových skupin. Místem, kde si lidé mohou předávat své zkušenosti a společně tvořit. Může také názorně ukázat, jak adaptovat městský prostor na změny klimatu. Městská komunitní přírodní zahrada bude příjemným oživením sídliště Máj a blízkého okolí. Místem, kde se dospělí i děti mohou potkávat a společně, postupnými kroky, tvořit nový prostor. Jde o pilotní projekt, který by posléze mohl fungovat i v dalších částech města.

Veřejný prospěch

Aktivní odpočinek i relax zóna pro rodiny s dětmi, střední generaci, seniory – pro všechny.
Městská komunitní přírodní zahrada dává lidem možnost podílet se aktivně na tvorbě svého okolí, setkávat se s lidmi podobných zájmů, spolupracovat, relaxovat. Přináší nové podněty v péči o společný venkovní prostor a nabízí možnost objevovat nové možnosti a principy nejen v oboru přírodního zahradničení.

23) Májová zahrada, rozpočet 2,216 milionu. Eva Hejduková chce vybudovat městskou komunitní přírodní zahradu na sídlišti Máj. Ta by se měla stát místem pro relaxaci, aktivní odpočinek, dobrovolnickou práci, edukaci dospělých i dětí všech věkových skupin.23) Májová zahrada, rozpočet 2,216 milionu. Eva Hejduková chce vybudovat městskou komunitní přírodní zahradu na sídlišti Máj. Ta by se měla stát místem pro relaxaci, aktivní odpočinek, dobrovolnickou práci, edukaci dospělých i dětí všech věkových skupin.Zdroj: Archiv probudejce.cz

24) Biotop a relaxační zóna Dlouhá louka

Cílem projektu je vytvoření přírodě blízké relaxační zóny - vhodného místa pro život vodních živočichů a vodních rostlin, které svým spojením s relaxačními prvky přiláká návštěvníky parku. Součástí projektu bude vybudování přírodě blízkého koryta části potoku Zlatá stoka. Místo jako celek by na návštěvníky mělo působit uklidňujícím dojmem a zároveň by mělo předávat základní povědomí o přirozeném vodním biotopu.

Veřejný prospěch

Park na Dlouhé louce je často využíván pro průchod z centra města do parku Stromovka. Navrhovaná úprava zvýší hodnotu parku v podobě nové relaxační zóny pro trávení volného času. Vznikne tak nový cíl pro návštěvníky parku v těsné blízkosti centra města. Biotop zvýší estetickou a přírodní hodnotu parku.

24) Biotop a relaxační zóna Dlouhá louka, rozpočet 2 457 500 korun. Michal Rotbauer by rád vytvořil přírodě blízké relaxační zóny - místa pro život vodních živočichů a rostlin, které svým spojením s relaxačními prvky přilákají návštěvníky parku.24) Biotop a relaxační zóna Dlouhá louka, rozpočet 2 457 500 korun. Michal Rotbauer by rád vytvořil přírodě blízké relaxační zóny - místa pro život vodních živočichů a rostlin, které svým spojením s relaxačními prvky přilákají návštěvníky parku.Zdroj: Archiv probudejce.cz

25) Osvěžení (se) v centru města II

Pítka a mlžítka v teplých měsících zpříjemňují pobyt v kamenném městě nebo v parcích. Pro kolemjdoucí a sportovce v okolí řeky Malše a Vltavy by byla pítka přirozenou možností osvěžit se na trase, při příjemné procházce, běhu či cyklojízdě městem. Po mlžítku u divadla, projektu z loňské participace, které bylo uvedeno do provozu toto léto, přicházíme s nápadem umístění nového pítka na nábřeží u soutoku Vltavy a Malše u Biskupské zahrady. Pítka ve veřejném prostoru města podél cyklostezek stále chybí. Nábřeží Malše a Vltavy se Sokolským ostrovem a parkem Háječek je přitom oblíbené pobytové a rekreační místo pro obyvatele všech věkových kategorií. Podél Vltavy a Malše prochází síť cest a cyklostezek, na lavičkách či volných prostranstvích u vody je možné posedět, piknikovat, hrát hry, setkávat se s přáteli či jen odpočívat. Osvěžení pitnou vodou, ať už k pití nebo omytí rukou či obličeje, by přivítal nejeden z nás.

Veřejný prospěch

Počet pítek v kamenných centrech měst nebo v parcích stále přibývá. Pítka od jara do podzimu zpříjemňují pobyt ve městě, osvěžují obyvatele a zahánějí žízeň. Na cyklostezce a podél řek, v parcích a v blízkosti dětských hřišť nejenom v centru Českých Budějovic pítka stále chybí. Na těchto místech navržená pítka by mohla být prvními vlaštovkami, které by v případě zájmu bylo příjemné rozšířit i na další vytipovaná místa po celém území města.

25) Osvěžení (se) v centru města II, rozpočet 150 tisíc. Kateřina Landová navrhuje pítka a mlžítka, jako možnost v teplých měsících zpříjemňující pobyt v kamenném městě nebo v parcích.25) Osvěžení (se) v centru města II, rozpočet 150 tisíc. Kateřina Landová navrhuje pítka a mlžítka, jako možnost v teplých měsících zpříjemňující pobyt v kamenném městě nebo v parcích.Zdroj: Archiv probudejce.cz

26) Workoutové hřiště Suché Vrbné

Workoutové hřiště v lokalitě Suché Vrbné pro naplnění volnočasových aktivit v této městské části.

Workoutové hřiště pro všechny generace. Děti 10+ nemají v Suchém Vrbném možnost vyžití. Součástí hřiště by měl být i kurt (hrací plocha), kde by se mohly hrát míčové hry. Workoutové překážky od nejlehčí úrovně. Překážky na parkour atp. Hlavním cílem projektu je vytvořit herní plochu pro větší děti, pro které už nevyhovuje klasické dětské hřiště. V Suchém Vrbném chybí i místo kde by se dalo jezdit na koloběžkách, skateboardech a inline bruslích. Jako vhodná lokalita se jeví bývalé škvárové fotbalové hřiště TJ Lokomotiva, které je již několik let nevyužité a tento projekt by posloužil i jako rekultivace této lokality.

Veřejný prospěch

Suché Vrbné s jeho spádovou oblastí jako Dobrá Voda, Srubec, Hlinsko postrádá tento typ hrací plochy. S dětmi se musí až k Pouzarovi, kde je v těchto dnech přeplněno. Pro rozvoj této městské části je tento druh vyžití nutností.

26) Workoutové hřiště Suché Vrbné, rozpočet 1,7 milionu. Stanislav Chýška postrádá v lokalitě Suché Vrbné workoutové hřiště pro naplnění volnočasových aktivit v městské části.26) Workoutové hřiště Suché Vrbné, rozpočet 1,7 milionu. Stanislav Chýška postrádá v lokalitě Suché Vrbné workoutové hřiště pro naplnění volnočasových aktivit v městské části.Zdroj: Archiv probudejce.cz

27) Workoutové hřiště na Pražském předměstí

Předmětem projektu je vybudování workoutového hřiště v lokalitě na Pražském předměstí.

Menší děti, tedy do věku cca 11 let, mají na Pražském předměstí dostatek volnočasového vyžití v podobě dětských hřišť a prolézaček. Cílem našeho projektu je proto zaměřit se na vytvoření prostoru na cvičení pro kolotočům a houpačkám již odrostlé děti, stejně jako pro dospívající mládež a dospělé. Důvod je jasný. Právě pro zmíněnou, široce zastoupenou, věkovou skupinu není v této části města podobné aktivní vyžití, v podobě hřiště k dispozici.

Veřejný prospěch

Vybudováním workoutového hřiště, se lidem ze široké spádové oblasti zpřístupní bezplatná možnost aktivního pohybu na čerstvém vzduchu.Cvičení na hřišti tak významně rozšíří nabídku volnočasových aktivit.Nezanedbatelný je pozitivní dopad na zdraví a kondici obyvatel.

27) Workoutové hřiště na Pražském předměstí, rozpočet 696 tisíc korun. Petr Novotný chce vybudování workoutového hřiště v lokalitě na Pražském předměstí.27) Workoutové hřiště na Pražském předměstí, rozpočet 696 tisíc korun. Petr Novotný chce vybudování workoutového hřiště v lokalitě na Pražském předměstí.Zdroj: Archiv probudejce.cz