Jako první nás do své třídy pozvaly děti z 1. A ze Základní a Mateřské školky v Dubném. Třídní učitelkou 21 malým školákům je tady Marie Placková. A jelikož školní rok už odstartoval, je třeba se dát do práce.

„V nejbližší době začneme s tím, aby si děti začaly vůbec uvědomovat, co je hláska, co jsou slabiky, aby to před samotným čtením znaly," přiblížila Marie Placková, co děti čeká. „Potom začneme hlásky poznávat a následně spojovat do slabik a slov," doplnila.

V matematice je podle slov paní učitelky čekají číslice do deseti. „Nejprve začneme s počítáním do pěti, deseti a postupně začneme sčítat a odčítat," řekla třídní učitelka prvňáčků z áčka s tím, že se na práci s nimi těšila.

„Práce s prvňáky je skvělá, člověk začíná s čistými hlavičkami," smála se Marie Placková a doplnila, že na školní režim si děti zvykají dobře. „Jsou to děti vesměs z dubenské školky, takže se znají.

Na fotce jsou s paní učitelkou Marií Plackovou v první řadě Jonáš Diviš, ve druhé řadě zleva klečí Matěj Šíma, Pavlína Maxová, Janička Petrů, Kryštof Janík, Mireček Šuba, Jakub Kaňka, Čestmír Čermák, Daniel Jedlička. Ve třetí řadě zleva jsou Vojta Dolejš, Víťa Janků, Šimon Vovesný, Mikuláš Smažík, František Caletka, Mikuláš Petráň, Renatka Dvořáková, Matyáš Pavlík, Pepinka Kotková, Jana Drábová, Nikolka Kubatová a Anežka Mauerová.