„Už umíme všechny možný písmenka," vykřikují děti, když se jich zeptám, co všechno se za ten půl rok ve škole naučily. „Umí spoustu písmenek, dokážou přečíst slabiky 
i slova," upřesňuje dovednosti svých svěřenců Lenka Skleničková. „V matematice sčítají a odčítají do devíti," dodává jejich třídní učitelka a chválí své svěřence.

„Myslím, že je to hodně šikovná třída," říká Lenka Skleničková. „Krásné píší, jak holky, tak i kluci," dodává jejich třídní učitelka. Na školní režim si podle jejích slov děti zvykaly dobře, žádné problémy tu tak ani nebyly.

Nejvíc školáky z áčka baví podle slov jejich učitelky Lenky Skleničkové psaní. „Děti ale i rády čtou, poslouchají pohádky nebo zpívají," myslí si jejich třídní učitelka. „Tělocvik, výtvarka, Bárováček," dodávají sborově děti, jaké předměty a kroužky mají ve škole v oblibě.

Na fotce jsou s třídní učitelkou Lenkou Skleničkovou (uprostřed) a asistentkou Janou Hullmanovou v první řadě zleva: Markéta Pufferová, Václav Kříž, Jan Pícha, Natálie Tutková, Anna Scharf, Vilma Šturmová, Klára Chmátalová, Anna Čejková, Karolína Školková, Julie Doležalová. Druhá řada zleva: Roman Kasper, Sarah Mikešová, Tomáš Kamír, David Fousek, Simona Lavičková, Robert Lefan, Tobiáš Richtr, Elliana Bartuňková, Věra Mudriková, Alois Turek, Astrid Zbilá. Na fotce nejsou, ale do třídy chodí: Pavlína Balážová, Terezie Duchoňová, Vojtěch Pleml, Jakub Putnar, Laura Votřelová.

KLÁRA SKÁLOVÁ