Jako první nás do své třídy pozvali děti z 1. A. Jejich třídní učitelka Marcela Sáňková jich tu má na starosti rovných 21 a jelikož už za sebou mají více než měsíc školní docházky, pomalu ale jistě se z nich stávají zkušení školáci.

„V matematice umí děti počítat do pěti, z češtiny zase umí písmenka m, a, l, e," vyjmenovává Marcela Sáňková, co všechno se děti za tu dobu ve škole naučily. „Z prvouky už vědí, jaké jsou listnaté a jehličnaté stromy a doufám, že se k sobě umí také hezky chovat," doplňuje jejich třídní učitelka a na otázku, co je baví nejvíce, odpovídá se smíchem, že přestávka.

„Děti jsou všeobecně šikovné, ale myslím, že je nejvíc baví tělocvik a zpívání," říká Marcela Sáňková s tím, že její prvňáčci i krásně malují. „Na to, jak jsou malí, tak se naučili velmi dobře pracovat s temperami. Ty už normálně používáme," chválí své svěřence jejich třídní učitelka. „Já bych ale řekla, že také krásně mluví a umí se dobře vyjádřit," dodává Marcela Sáňková.

Dvacet jedna dětí usedlo první zářijový den do lavic 1. A Základní a Mateřské školy Nerudova. Na fotce jsou s třídní učitelkou Marcelou Sáňkovou v první řadě zleva: Dáša Kiselová, Stela Šafránková, Sára Vrzalová, Adélka Horová, Maruška Žaloudková, Viktorka Lišková, Tadeáš Andrejič, Matyáš Rak, Maxim Šesták. Ve druhé řadě stojí zleva Nikolaj Zavidiia, Alex Šesták, Matyáš Kupec, Jáchym Šrom, Dan Maruška, Eliška Talachová, Vít Klimeš, Petr Tlamsa, Albert Jarušek, Honzík Šusták, Kačka Kocandová, Lukáš Metelka.