Třídní učitelka Radmila Beránková tu má na starost hned 24 malých šikulů. „Děti přišly do zcela nového prostředí," vzpomíná na začátky povinné školní docházky, dnes už zkušených prvňáčků, Radmila Beranová. „Na mnohé tady čekali noví kamarádi, na některé zase kamarádi ze školky," dodává jejich třídní učitelka.

Malí školáci  z 1. B svou školu milují.   „Rádi aktivně a tvořivě získávají nové poznatky 
a vědomosti," říká Radmila Beránková. „Děti rády skládají, čtou slabiky a první slova. V matematice už jsme za číslovkou pět," líčí dovednosti svých svěřenců jejich třídní učitelka s tím, že mnozí z nich již píší perem.

Ve zdejší 1. B je však také mnoho nadějných sportovců. Některé děti chodí na atletiku, jiné zase navštěvují hodiny fotbalu nebo basketbalu, ve třídě však mají dokonce i šachistku. „Děti rády cvičí, bruslí, modelují a zpívají," dodává na závěr jejich třídní učitelka Radmila Beranová.

Na fotce jsou v první řadě zleva: Mattias Fürberk, Filip Kusák, Vojtěch Dřevikovský, Tomáš Moravec, Lukáš Jankovský, Veronika Fialková a Maruška Štumbauerová. Ve druhé řadě zleva jsou: Karolína Mochaňová, Pavla Pupíková, Karolina Ruso, Jan Mráz, Martin Pekárek, Vendula Uhlířová, Claudie Mikulíková. Ve třetí řadě pak: Kateřina Nováková, Matěj Hořčička, Pavla Pilátová, Kateřina Kerlesová, Giulia Dalla Betta, Přemek Polák, Patrik Hitzfeld, Bára Lívanská. Do třídy chodí, ale na fotce chybí Karolína Dvořáková.