Základní škola ve Sv. Janu nad Malší

Základní a Mateřská škola ve Svatém Janu nad Malší.

Všechna písmenka abecedy už umějí prvňáčci ze Základní a Mateřské školy ve Svatém Janu nad Malší. Zdejší prvňáčci se ale účastní i olympiád a řečnických soutěží, ujít si nemohli nechat ani tradiční Noc s Andersenem, která se tady v letošním roce konala první dubnový den. Na fotce jsou s třídní učitelkou Marcelou Kučerovou v první řadě zleva: Marek Blahout, Karolína Pražanová, Veronika Vašková , Ella Martišová, Kateřina Klenková, Julinka Kovalčynová, Lukáš Herda. Za nimi stojí ve druhé řadě zleva Josef Krištof, Václav Zeman, František Košíček. 

Základní škola Temelín

Základní a Mateřská škola v Temelíně

Skoro všechna písmenka už umí psát prvňáčci ze Základní školy v Temelíně. Napočítat už zvládají do dvaceti a ve výtvarné výchově umí namalovat cokoli. Přesto se děti shodují, že nejlepší na škole je tělocvik a když si můžou hrát nebo vyrábět nějaké pěkné věci. Největší výhodu na škole vidí v tom, že už je nikdo nepodvede, protože si dokážou všechno přečíst. S paní učitelkou Renatou Vlkovou se vyfotili zleva: Vojtěch Černý, Petr Maňhal, Dominika Mertlová a Veronika Luprichová. Na fotce sice není, ale do třídy 
s nimi také chodí Martin Kottner.

Základní škola Dolní Bukovsko

Základní škola v Dolním Bukovsku.

Genetickou metodou se učí prvňáčci v Dolním Bukovsku. Metoda spočívá v tom, že děti nečtou po slabikách například A-HOJ, ale čtou každé písmenko samostatně A-H-O-J. Všichni školáci se shodují, že je tato metoda moc baví. Na fotce jsou s třídní učitelkou Ivanou Maříkovou v horní řadě zleva: Zuzana Daňková, Natálie Kovaříková, Denisa Žemličková, Nela Daňková, Karolína Ujiková, Aneta Frolíková, Jan Bořuta, Pavel Němec, Tereza Kořínková a Pavel Kubík. Před nimi klečí: Dominik Špánek, Ladislav Landa, David Hora, Dalibor Hanzlík, Petr Filip, Jakub Špatný, Martin Bušta, Daniel Kubík a Jana Kršková.

Základní škola Žimutice

Základní a Mateřská škola v Žimuticích.

Šest prvňáčků chodí do Základní a Mateřské školy v Žimuticích u Týna nad Vltavou. Na fotce je tedy kompletní třída, zleva stojí Marie Poláková, Jana Zemanová, Denisa Procházková, Pavla Burianová, Filip Szábo a Jan Zeman. Na fotce chybí třídní učitelka a zároveň ředitelka školy Milena Mikesková. Jak říkají sami malí školáčci, nejvíc je ve škole baví povídání si o zvířátkách nebo vyprávění paní učitelky o pranostikách, počítání, čtení a úplně ze všeho nejvíc tělocvik. Děti sdílí svou třídu ještě se staršími spolužáky, ale jak sami říkají, vůbec jim to nevadí.