V matematice nyní malí žáčci sčítají a odčítají do 20, v českém jazyce mají probraná všechna písmena, čtou složitější slova a celé věty.

„Klademe velký důraz na čtení s porozuměním," říká Miloslava Lafatová a dodává, že škola se zapojila do akce 'Celé Česko čte dětem'.

Na výlety jezdí prvňáčci ze Zahájí hlavně na příležitostné akce nebo po památkách a krásách jižních Čech. „Letos bychom chtěli, dle přání dětí, navštívit ZOO v Praze," připojuje Miloslava Lafatová.

Letos nastoupilo osm prvňáčků, příští rok čeká ředitel Martin Jareš 11 nových žáků.