Druhý stupeň povodňové aktivityplatí v těchto chvílíchna Malši, také hladina Vltavy na soutoku s Malší vystoupala k prvnímu stupni. A podle odborných odhadů může být hůř. Proto seve sttředu dopoledne v Českých Budějovicích sešla povodňová komice obcí s rozšířenou působností společně s povodňovou komisí města České Budějovice.

„Důvodem ke svolání komisí byla žádost Povodí Vltavy o zvýšení odtoku z vodního díla Římov na hodnotu 65 metrů krychlových za sekundu, které by mělo být dosaženo dnes odpoledne. Aktuálně odtéká asi 50 kubíků,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Poté, co byli zástupci okolních obcí se situací a případnými následky po zvednutí odtoku seznámeni a zároveň ujištěni, že touto manipulací nedojde k ohrožení obytných budov v intravilánech obcí, které leží v sousedství řeky Malše, vydala povodňová komise souhlas s manipulací s odtokem z Římova.

„V Českých Budějovicích je aktuálně na řece Malši druhý povodňový stupeň, a to od Roudného až po soutok s řekou Vltavou. Malše má stoupající tendenci a podle kvalifikovaných odhadů nelze vyloučit, že se těsně přiblíží až ke třetímu stupni povodňové aktivity. Ale ani tento stav neznamená bezprostření ohrožení obytných staveb,“ konstatuje primátor.

Opatrní by měli být rozhodně vlastníci nemovitosti, zařízení či zahrádek mezi Mlýnskou stokou, Malší, Malým a Velkým jezem a Modrým mostem.Právě v těchto místech setotiž může voda vylít mimo břehy. "Stejně obezřetní by měli být občané v nízko položených úsecích cyklostezek podél řek. Městští strážníci budou nebezpečná místa uzavírat," dodává mluvčí magistrátu Jitka Welzlová

„Na Vltavě je ve městě pod soutokem dosažen první stupeň povodňové aktivity, a ten by neměl být překročen. Vše samozřejmě záleží na množství srážek. Lipno také zvyšuje odtok. Ze současných 20 kubíků na 30m3/sekundu a zítra pak zřejmě na 40m3/sekundu. Ani tato manipulace s vodním dílem by, podle odborníků, neměla mít zásadní dopad," ubezpečuje veřejnost Thoma.

Průběžné informace o aktuálním stavu má také společnost 1. JVS, která je připravena použít technická opatření, jež by zabránila vzdedmutí hladin v kanalizaci. Obě povodňové komise se v případě zhoršení klimatických podmínek či jimých aktuálních záležitostí opět sejdou.