Kvůli lepšímu zabezpečení přejezdu, který má po minulé úpravě při rekonstrukci tratě jen výstražnou zvukovou a světelnou signalizaci (předtím zde byl jen výstražný kříž bez signalizace), vznikla v Nedabyli i petice. Impulsem pro ni byla poslední nehoda před dvěma týdny, jejíž okolnosti jsou stále v šetření.

„Je to smutné vítězství,“ zdůrazňuje nešťastné okolnosti, které vedly k přislíbené úpravě iniciátor petice Ludvík Reindl. Zároveň však oceňuje postup Správy železnic. „Překvapilo mě, jak rychlá byla odezva,“ dodává Ludvík Reindl s tím, že na začátku mu mnozí říkali, že jde o běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.

„Rád bych poděkoval všem, kteří nás v petici podpořili i v okolních obcích a dalším, kteří se zapojili,“ doplnil iniciátor petice. Ozývali se i jednotlivci, kteří chtěli podepsat. A petiční archy mají nejen v Nedabyli, ale třeba i na obecním úřadu v Nové Vsi nebo tamtéž na poště.

Jedním z problémů na přejezdu, kromě toho, že například jak dopoledne tak odpoledne mohou být řidiči z různých úhlů oslněni sluncem a světelná signalizace je pak hůře rozpoznatelná, je také to, že zde v poslední době stále stoupá provoz a nedá se čekat, že by se časem snižoval. To je další z argumentů, proč sem osadit závory.

Jak už dříve uvedla pro Deník Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic, má přejezd nyní vyhovující zabezpečení vzhledem k provozu na komunikaci. Přesto Správa železnic i na základě podnětů od místních občanů zvažovala dvě varianty, jak na dotčeném místě zvýšit zabezpečení. Buď na přejezd umístit závory nebo přejezd zrušit s tím, že cesta přes okolní přejezdy se závorami v Nové Vsi neznamená větší zajížďku než tři kilometry.

Zastupitelstvo Nedabyle, které se také připojilo na posledním zasedání k petici hlasy všech zastupitelů přítomných na jednání, bylo ale pro to, aby se na místo osadily závory. Kdyby se podle Ludvíka Reindla přejezd jen zrušil, lidé by tudy směrem na Borovnici stejně chodili a mohly by vznikat další nebezpečné situace. Podle Ludvíka Reindla nyní Nedabylští ještě nechají petici formálně doběhnout, a předají ji podle původního plánu jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který také ohledně přejezdu intervenoval.

Iniciátor nedabylské petice ocenil i to, že Radek Makovec, ředitel oblastního ředitelství Správy železnic Plzeň přijel minulý týden na jednání do obce s konstruktivním přístupem, aby se nalezlo vhodné řešení a sám si i trasu mezi Nedabylí a Borovnicí osobně projel.

Podle Nely Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, je úprava přejezdu plánovaná nejpozději do konce letošního roku.