Do krajských voleb půjdete jako jednička kandidátky ČSSD. V případě, že by se straně podařilo po volbách utvořit koalici, v níž by měla ČSSD hlavní slovo, usedla byste znovu do křesla hejtmanky? Pokud ne, komu byste místo ráda přenechala?
Jako jednička půjdu poté, co se sociální demokracie na jihu Čech rozdělila na dvě křídla. Nemám z toho žádnou radost, plánovala jsem si to trochu jinak, ale protože jsem byla v sociální demokracii, když se dařilo, nechci utíkat, když se nedaří. Pokud bychom opravdu uspěli, musím být připravena na všechno. Ale nemůžu teď spekulovat, jak věci dopadnou.

Do funkce hejtmanky jste se dostala v dubnu roku 2017, když se rozpadla tehdejší krajská koalice. Jak jste to tehdy vnímala? Rozmýšlela jste funkci hejtmanky, nebo jste to coby 1. náměstkyně hejtmana brala automaticky?
Tehdy byla situace hodně hektická, na rozmýšlení mnoho času nebylo. Jinak by tady byla úplně jiná koalice. Muselo se to poskládat hodně rychle. Ale myslím, že přes všechnu rozdílnost fungujeme. I lidsky.

Mluví se o tom, že je třeba do Budějovic přilákat více lidí tak, aby tu strávili nějaký čas, aby Budějovice nebyly zastávkou. Jaké jsou plány? Mluví se i o zatraktivnění řeky a měst a obcí ležících při jejich březích.
Jihočeský kraj je druhým nejnavštěvovanějším místem po Praze. A není to jen Krumlovsko a Lipensko. Velmi navštěvovaný je region Toulava. Myslím, že i České Budějovice mají co nabídnout a právě to je Vltava, břehy kolem ní, lodě, to všechno lze využít k cestovnímu ruchu. Řeka je také prvkem, který nás spojuje v cestovním ruchu se středními Čechami ve společném projektu.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská přijela do Strakonic za prvním jihočeským miminkem letošního roku.Zdroj: Radek ŠímaKlidné jihočeské vody rozčeřila v loňském roce situace s kůrovcem na Šumavě a rozdílnými názory kraje a NP Šumava. Jak se na celou věc díváte s odstupem? Jaké kroky plánuje kraj v této problematice? Myslíte, že bude Šumava ještě někdy zelená?
Já myslím, že úkolem představitele kraje a vůbec každého politika je i péče o zdravé životní prostředí. Neumím se klidně dívat na usychající lesy. Jsem přesvědčena, že velký podíl na tragické situaci s kůrovcem máme i my. Roztříštěné vlastnictví lesů, nedostatečná péče, způsob likvidace kůrovcových stromů a vznikající holiny. Růst teplot, který s těmito holinami souvisí, následný nedostatek vody, v tom všem je náš díl viny. Pokud jde o Šumavu, zastávám názor, že proces zonace neproběhl na základě analýzy a nebyl správně připraven. Takže budeme podnikat všechny další možné kroky. Cítíme tu odpovědnost. Byla bych ráda, kdyby ji stejně cítili i ostatní. Ano, jednou bude Šumava určitě zelená. Je otázka, jestli u toho budeme ještě my.

Další velkou věcí, která kraj v letošním roce čeká, je odkup podílu letiště v Plané od města České Budějovice. Můžete přiblížit, jak to momentálně vypadá? V jaké fázi je hledání strategického partnera? Kdy z letiště v Plané vzlétnou nebo přistanou první letadla s lidmi, turisty?
Pro hledání strategického partnera je velmi důležité, aby letiště mělo jednoho vlastníka. Je to základní předpoklad pro nalezení vhodného zájemce. V současné době probíhá ocenění akciové společnosti Jihočeské letiště. Zároveň jsme obdrželi analýzu společnosti Havel a partneři a České spořitelny, která oslovila možné zájemce. Analýza potvrzuje to, co jsme si mysleli. Případný zájemce bude sice provozovat letiště, ale jeho hlavním zájmem bude možnost hospodařit s pozemky okolo letiště. Nás čeká definovat záměr a po projednání v zastupitelstvu jej vypsat.

Do roku 2021 se měla budějovická nemocnice kompletně přestěhovat do horního areálu, teď je onen termín rok 2023. Čím je to způsobené? Může se termín ještě posunout? Jak bude po přestěhování využit dolní areál? Mluvilo se o hospici nebo lékařské fakultě. Jaká je vize?
Rekonstrukce nemocnice se zpozdila, důvodem byly některé změny v projektu. Proto je posunut termín opuštění dolního areálu. Pro jeho využití je tady několik námětů, například rehabilitace, kterou v jižních Čechách velmi potřebujeme. Pracovní skupina, která se zabývala lékařskou fakultou na jihu Čech, upozornila na řadu rizik a problémů. Budeme se tedy věnovat praktické výuce studentů, zřejmě ve větší míře, než je tomu dosud. I přesto si myslím, že bychom myšlenku na možný vznik fakulty neměli úplně opustit.

Kůrovcovou kalamitu na Dačicku řešila hejtmanka Ivana Stráská se starostou města Karlem Macků.Zdroj: archiv krajeJak chce kraj řešit nedostatek míst v domovech pro seniory a pečovatelských službách, dlouhé čekací době před umístěním? Mluvilo se o výstavbě nových domovů pro seniory, rekonstrukcích současných…
Této problematice jsme se věnovali, a já osobně, po dobu dvanácti let. Zrekonstruovali jsme řadu zařízení, připomenu Kaplici, Dobrou Vodu u Budějovic, Dačice… Abychom zajistili nové kapacity, budujeme i nová, třeba v Bechyni. Rozjíždí se stavba domova pro seniory v Jindřichově Hradci a připravuje se v Chýnově.

Jste jednou ze dvou žen mezi všemi hejtmany v České republice. V 55členném zastupitelstvu Jihočeského kraje je sedm žen. Myslíte, že je možné, aby byla žena v tomto mužském světě úspěšná? Jak se vám pracuje v mužském kolektivu?
Myslím, že je to otázka schopností a vůle. Nejsem vůbec příznivec kvót, jsem přesvědčena, že se ženy dokážou prosadit, pokud chtějí. A myslím si, že svým specifickým způsobem, řekněme ženským způsobem, umějí najít řešení i tam, kde by muži měli velké problémy. Ale já s muži pracuji ráda, vyhovuje mi jejich přímost a tah na branku.

Ivana Stráská

• Narodila se 21. června 1952.
• Je členkou ČSSD.
• Je vdaná a má jednoho syna.
• Vystudovala obor český jazyk – dějepis na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.
• V letech 1998 až 2006 byla starostkou Milevska na Písecku.
• Od roku 2000 je zastupitelkou kraje.
• Od roku 2008 byla náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje, nejprve pro oblast sociální, zdravotní a národnostních menšin. Od roku 2012 ještě pro oblast nemocnic a záchranné služby.
• V dubnu 2017 nahradila v křesle hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimolu (ČSSD).

Umíte si představit, že by Česká republika měla prezidentku? Jsme na to jako národ vůbec připraveni?
Představit si to umím, myslím, že bychom to přijali naprosto přirozeně a že by nás to mohlo v lecčems i obohatit.

Letos vás možná čeká poslední rok ve funkci hejtmanky. Jak to vnímáte? Doléhá na vás stres z toho, co jste chtěla ještě všechno stihnout a času není tolik? Prozradíte, jaké jsou vaše priority do konce vašeho funkčního období?
Moc nad tím nepřemýšlím. Snažím se udělat všechno, co jsme si předsevzali, snažím se postrkovat věci dopředu. Tedy domovy seniorů v Chýnově, v Jindřichově Hradci, opravy komunikací a mostů, letiště, ale také se snažím nezapomínat na lidi. Ať už jsou to naši senioři a oblíbené Seniorské hrátky, olympiáda dětí, rozvoj našich škol. Co nestihneme my, bude aspoň připravené a dokončí to jiní. Kraj musí být kontinuita. A času máme málo všichni.

Jaká jste podle vás hejtmanka?
To musí zhodnotit jiní. Ale mám-li se charakterizovat, myslím, že jsem klidná a vždycky se snažím najít cestu, která bude přijatelná i pro okolí.

Zdá se, že se nezaleknete ničeho. Nebojíte si sednout do lodi v Boršově nad Vltavou, neutečete při nepříjemných situacích v Národním parku Šumava, nebojíte se vyjádřit svůj názor. Co se ale v takových chvílích odehrává ve vašem nitru? Některá média umí takové věci rozmáznout. Co je pro vás v těchto kontroverzních chvílích, kdy víte, že se názory různí, důležité?Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská předává ministru kultury Antonínu Staňkovi petici proti zavírání Dolní zahrady zámecké zahrady v Hluboké nad Vltavou.Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje
Víte, já si myslím, že politik se nesmí bát. A neměl by být bezbarvý. V životě jsou prostě chvíle, kdy musím říci, jestli jsem ryba, nebo rak. Jakmile začnete uhýbat, přestanete si vážit sám sebe. A pokud se týká mediálního obrazu, smířila jsem se s tím, že není na světě ten, kdo by se zalíbil lidem všem. A koneckonců, nic není staršího než včerejší noviny.

V zastupitelstvu kraje jste od roku 2000. Řekněte, jak se kraj za tu dobu proměnil? Který z kroků, při nichž jste coby zastupitelka nebo hejtmanka byla přítomna, vás i dnes těší? Na co jste pyšná? Je naopak něco, na co třeba nevzpomínáte ráda, protože se to úplně nepovedlo?
V zastupitelstvu jsem skutečně od začátku, zažila jsem, když se kraj jako instituce tvořil a my seděli ještě v budově Pozemních staveb v Žižkově ulici. Kraj dnes zasahuje do života lidí ve spoustě věcí: nemocnice, sociální zařízení, školy, silnice, životní prostředí, cestovní ruch, sport, kultura. Pamatuji si, když jsme přebírali nemocnice a řešili jejich dluhy, pamatuji si, když jsme se před třinácti lety hádali o to, zda akciovky nebo příspěvkové organizace… Dnes máme asi nejlepší nemocnice v republice a to je výsledek také naší práce za posledních dvanáct let. Máme nejlepší silnice. Opravujeme je nejlevněji ze všech, jsme krajem s nejvyšším podílem investic. Jsme krajem bez dluhů. Jsou samozřejmě i věci, které mě těší méně. Neustálý boj o ceny zakázek, o vícepráce, problémy kolem letiště, které se dokončilo v době, jež je pro létání ta nejhorší možná.

Které místo v kraji máte nejraději?
Šumavu a Chyšecko.

Jak byste si přála, aby náš kraj vypadal za dalších dvacet let?
Přála bych si, aby pro Jihočechy byl náš kraj opravdovou láskou. A aby ho milovali i ti, kteří k nám přijedou.