Milevští premonstráti mají na starosti také Nadějkov a Hodušín na Táborsku. To se ale od 17. července změní. Tamní farnost od nich převezme farář Pavel Němec, který bude bydlet v Jistebnici. Oznámil to děkan milevského premonstrátského kláštera Mikuláš Selvek, který v Nadějkově dosud působí. Hodušín má na starosti zatím P. Nepomuk Löffelmann.

Premonstráti z Milevska začali ve zmíněných farnostech působit po revoluci, tedy po roce 1989. Dosud tam dojížděli z milevského kláštěra.

„V Jistebnici dlouho nebydlel duchovní správce. Teď se biskup Vlastimil Kročil rozhodl předat do správy farnost Jistebnici P. Pavlu Němcovi, který byl dosud kaplanem pro biskupské gymnázium v Českých Budějovicích,“ vysvětlil Mikuláš Selvek. Pro místní věřící nastane změna v tom, že farnosti Nadějkov a Hodušín budou patřit k Jistebnici.

Nellinka.
Dobří andělé podpořili na Písecku 37 rodin

V milevském klášteře budou nadále jen tři kněží a budou mít v duchovní správě deset farností. Tedy opouštějí Nadějkov a Hodušín. Jistebnici opustili již před třemi lety. „Vzhledem k nedostatku nových kněží muselo dojít ze strany českobudějovického biskupství k reorganizaci farností v diecézi,a proto dochází k docela početným změnám během tohoto léta v celé českobudějovické diecézi,“ připomněl Mikuláš Selvek.

Dodal, že i premonstátů ubývá a letos budou mít na Strahově vysvěceného jen jednoho kněze. Tímto i v Milevsku a okolí, které spravují milevští premonstráti, dochází ke změnám. „Doufáme, že tento stav tří kněží už bude konečný a že třeba do budoucna bude naše komunita posílena, protože tento region by to potřeboval. Je to přece jenom ještě docela živá oblast, co se týká víry a pastorační činnosti,“ uzavřel Mikuláš Selvek.

Z historie premonstrátského řádu:

Roku 1143 byl v Praze na Strahově založen první premonstrátský klášter v českých zemích.

Zvláštní pečeti sv. Norberta (zakladatele řádu) se strahovskému klášteru dostalo, když byly v roce 1627 jeho ostatky přeneseny z Magdeburgu a uloženy ve strahovském klášterním kostele. Strahov se stal jakýmsi pomyslným duchovním středem a srdcem premonstrátského řádu.

Ze Strahova byla založena Litomyšl (1145) a z ní Hradisko (1150), poté klášter Loukau Znojma (1190), Teplá (1193) a Zábrdovice (1209). Ze Zábrdovic byl založen ženský klášter v Nově Říši, který sev roce 1733 stal opatstvím. Ze Steinfeldu vzniklo také další založení v Čechách, a to Želiv (1149), odkud bylo založeno Milevsko (1187). Z ženských klášterů to byly také Doksany (1143 – 1150), Louňovice (1149 – 1150), Kounice (1183) a Chotěšov (1202).