Investiční akci si vyžádala nutnost výměny zábradlí, které je na konci své životnosti. Náměstek primátora Petr Podhola přiblížil opravy: "Betonovou konstrukci s ocelovou výplní nahradí ocelové válcované profily a trubkové madlo. Současně se budou sanovat i stávající římsy." Pro chodce neznamená rekonstrukce mostu žádný problém, neboť průchod pro pěší zůstane bude zachován, jen bude užší. Práce potrvají do 22. prosince.