Podle slov Michala Šnorka, ředitele Úseku interních oborů Nemocnice České Budějovice, tu bylo třeba provést nejen kompletní rekonstrukci 1. nadzemního podlaží pavilonu, ale také postavit zcela novou budovu, která by navazovala na zrekonstruovaný prostor. „Stavební práce skončily v březnu letošního roku a jejich součástí bylo také vybudování nových prostor pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie. To se sem přesunulo z dolního areálu nemocnice,“ řekl Michal Šnorek.

Do budoucna by měl nově vybudovaný pavilon posloužit navíc jako přechodné útočiště dalším ambulancím. Ještě na jaře by se tak do přízemí měly přesunout akutní ambulance Neurologického oddělení, Chirurgického oddělení a Interního oddělení.

„Finální podoba a provozní uspořádání Oddělení urgentního příjmu tedy nastane nejdříve v roce 2020, během této doby bude postupně zahájen také provoz lůžkové části Oddělení urgentního přijmu,“ nastínil Michal Šnorek budoucnost.

Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, uvedl, že co se týče nákladů, vlastní stavební práce činily 57 milionů korun, pořídit bylo nutné také přístrojové vybavení v celkové hodnotě 9,4 milionu korun. „Veškeré náklady hradila nemocnice z vlastních zdrojů, bez prostředků dotačních programů,“ dodal předseda představenstva.