Mají vaši blízcí problémy s drogami, alkoholem či výherními automaty a nemáte si o tom s kým promluvit? Pak je právě vám určena nová služba, kterou zahájilo před nedávnem v krajském městě sdružení Prevent. Jedná se o takzvanou rodičovskou skupinu, která je určena rodinným příslušníkům a partnerům osob, které se potýkají s jakýmkoliv druhem závislosti. Služba je bezplatná a vyhledat ji můžete na adrese drogové poradny v Tylově ulici č. 156/23 u polikliniky Jih. Sezení se prozatím konají každou lichou středu od 17 do 18.30 hodin.

„Lidé si často myslí, že pokud jejich blízký užívá alkohol, drogy nebo propadne jiné závislosti, je to nějaká ostuda. Často pak nabývají dojmu, že jsou na to úplně sami a nikdo jiný takovou zkušenost nemá. Až u nás pak zjišťují, kolik lidí se s tím pere. Mohou se tak poradit nebo naopak předat své vlastní zkušenosti,“ vysvětluje vedoucí poradny Tomáš Brejcha.

Jednou z výhod zařízení je například to, že jej mohou navštěvovat pouze motivovaní klienti, kteří chtějí své problémy sami řešit. Na rozdíl od jiných kontaktních center proto tady nenarazíte na takzvaně aktivní narkomany, kteří by si sem třeba chodili vyměňovat použité injekční stříkačky. Také jim nabízí Prevent pomoc, ale na jiné adrese, konkrétně v ulici Fráni Šrámka. „Velmi důležitým aspektem rodičovské skupiny je pocit sdílení svých potíží. Výsledkem společného sezení pak může být pozitivní změna rodinného klimatu, která má vliv i na osobu užívající drogy. Už změna u jednoho člena systému má vliv na všechny ostatní,“ doplňuje Brejcha.

Dodává, že práce s rodinou má většinou smysl jen tehdy, když klient závislosti ještě zcela nepodlehne. Psychoterapeuti se pak podrobně zabývají například psanými i nepsanými pravidly dané rodiny, dosavadním způsobem vzájemné komunikace či nevyřčenými otázkami, které se ukrývají hluboko pod povrchem. Tato témata mohou být někdy velmi nepříjemná, pro úspěšnou léčbu jsou však nezbytná. „Setkáváme se zpravidla jednou za dva až tři týdny. Jedna konzultace trvá většinou 50 až 60 minut a obvyklá délka poradenství a terapie je deset konzultací,“ upřesňuje vedoucí poradny Tomáš Brejcha. Dodává, že objednací lhůty bývají obvykle do týdne od prvního telefonického kontaktu. Ujišťuje zároveň, že všechny informace, které na sebe klienti při terapii prozradí, jsou důvěrné a nikdo cizí se k nim rozhodně nedostane.

Tuto povinnost dokonce ukládá pracovníkům poradny zákon. Jedinou výjimkou jsou závažné skutečnosti trestně – právní povahy. Za dobu existence poradny zde našlo pomoc už kolem 160 až 170 klientů. Přibližně polovinu z nich tvoří narkomani, zbytek připadá právě na jejich rodinné příslušníky, partnery či ostatní blízké osoby.